جوانه زنی بذر هندوانه

0

جوانه زنی بذر هندوانه فرایند پیچیده فیزیولوژیکی وابسته به نور است ,با جذب آب در شرایط دما های مطلوب آغار می گردد و وقتی سه معیار نور , دما و رطوبت فراهم گردد , بذر جوانه زده وبا ظاهر شدن ریشه چه این فرایند به پایان می رسد.

جوانه زنی بذر هندوانه

اغلب تصور می شود جوانه زنی یک فرایند کامل از زمان کاشت تا ظهور کامل دو برگ بذر یا کوتیلدون می باشد. در حقیقت,دو مرحله بسیار متفاوت در این دوره وجود دارد , یعنی :
۱-جوانه زنی
۲-رشد ریشه چه و هیپوکوتیل تا مرحله ظهور می باشد.
اگر هر دو این مرحله به خوبی شناخته شود و به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند , مشکلات مربوط به مراحل اولیه تولید گیاهچه کمتر خواهد شد.

جوانه زنی بذر هندوانه


جوانه زنی بذر

جوانه زنی فرایند پیچیده فیزیولوژیکی وابسته به نور است ,با جذب آب در شرایط دما های مطلوب آغار می گردد و وقتی سه معیار نور , دما و رطوبت فراهم گردد , بذر جوانه زده وبا ظاهر شدن ریشه چه این فرایند به پایان می رسد.

شما میتوانید بهترین و مناسب ترین بذر هندوانه را از فروشگاه اینترنتی شاپ ثمر خریداری کنید.


عمق بذر در خاک

اندازه بذر نشانه خوبی از عمق مطلوب کاشت آن می باشد. وقتی بذر خیلی عمیق کاشته شود , بیشترین ذخیره بذر برای جوانه زنی و رشد ریشه چه صرف می شود و برای رشد بعدی ذخیره کمی باقی می ماند و روال خوب برای تعیین عمق کاشت بذر آن است که عمق کاشت چهار برابر عرض بذر می باشد.

رشد بذر

بذر برای انجام فرایند های متابولیکی , بزرگ شدن جنین , ورشد ریشه چه وساقه چه به آب احتیاج دارد و ان را از محیط جذب می کند و بواسطه اندازه بزرگ بذر هندوانه , بذرآن نسبت به گیاهان دارای بذر ریز , برای جوانه زدن به آب بیشتری نیاز دارد.

در مرحله جوانه زنی بذر و رویش اولیه گیاهچه , ابیاری زیاد و بویژه در شرایط خنک موجب کاهش سرعت تنفس و تولید انرژی می گردد.سایه اندازی بر روی گیاهچه ها و شرایط بسیار مرطوب، گیاه را نسبت به بیماری های گیاهچه حساس تر می نماید.

سایر مطالب:

بیماری لکه‌ی زاویه‌ای برگ صیفی‌جات ،آشنایی با علایم و مبارزه با آن

دامنه دمای مطلوب برای جوانه زنی

دامنه دمای مطلوب برای جوانه زنی یکنواخت و خوب بذر هندوانه در مدت سه روز اول بعد از کاشت ۲۵-۲۳ درجه سانتی گراد است. بهر حال نتایج خوب در دمای روز ۳۰ درجه و دمای شب ۲۰ درجه سانتی گراد بدست آمد.


هندوانه ها به سرما زدگی حساس هستندو باید فقط در خاک گرم با آبیاری خوب نشا شوند. شوک نشا کار ی را می توان با نشا کردن در بعد از ظهر یا با استفاده از محافظ بخار ضد تعرق به حداقل رساند.


بذر هندوانه دارای رطوبت ۱۵-۱۰ درصد را در دما های ثابت و خنک (۲۰-۱۴ درجه سانتی گراد می توان به مدت ۴-۳ سال نگهداشت. پس از این مدت بذر حیات زیستی خوذ را از دست می دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )