پاتوژن‌های گیاهی و معرفی انواع آن ها

0

پاتوژن‌های گیاهی

پاتوژن‌های گیاهی بسیار شبیه عوامل بیماری‌زا در انسان‌ها و حیوانات هستند. قارچ، ارگانیسم قارچ‌مانند، باکتری‌‌، فیتوپلاسما، ویروس، ویروئید، کرم‌های لوله‌ای و گیاهان انگل همگی پاتوژن‌های گیاهی هستند.

پاتوژن‌های گیاهی

انواع پاتوژن‌های گیاهی

قارچ‌ها و ارگانیسم‌های قارچ‌مانند (FLOها)

قارچ و ارگانیسم‌های قارچ‌مانندها (FLO) در مجموع بیش از هر گروه دیگری از پاتوژن‌ها علّت اکثر بیماری‌های گیاهی هستند. این ارگانیسم‌ها نمی‌توانند غذای خود را بسازند، فاقد کلروفیل هستند، رشد رشته‌ای دارند و برخی از آنها از طریق هاگ تکثیر می‌شوند.

قارچ‌ها و FLOها می‌توانند در خاک یا روی بقایای گیاهان زمستان‌گذرانی کنند. بااین‌حال، در آب‌وهوای شمالی برخی از قارچ‌ها و FLOها به دلیل دمای پایین نمی‌توانند زمستان را بگذرانند.

این پاتوژن‌ها در آب‌وهوای جنوبی زمستان را می‌گذرانند و سپس توسط جریان هوا منتشر شوند و به آب‌وهوای شمالی برگردند. جابه‌جایی بیماری را از آب‌وهوای جنوبی به شمالی می‌توان طی فصل رویش دنبال کرد.

باکتری‌ها:

باکتری‌ها ارگانیسم‌های میکروسکوپی تک سلولی با دیوار‌ی سلولی هستند که از طریق تقسیم دوتایی (یک سلول به دو سلول می‌شکافد) تکثیر می‌شوند.

ورودشان به گیاه باید از طریق شکاف‌های طبیعی یا زخم در گیاه صورت گیرد. زمستان‌گذرانی باکتری‌ها اساساً در خاک و یا روی بافت‌های گیاهی انجام می‌شود که تجزیه نمی‌شوند اما برخی از آنها درون حشرات ناقل زنده می‌مانند.

فیتوپلاسماها:

فیتوپلاسماها ارگانیسم‌های باکتری‌مانند میکروسکوپی هستند که فاقد دیواره‌ی سلولی هستند و بنابراین رشته‌ای هستند.

ویروس‌ها و ویروئیدها:

ویروس‌ها قطعات نوکلئیک اسیدی درون یاخته‌ای( درون سلول زندگی می‌کنند) با پوشش پروتئینی هستند که دیگر ارگانیسم‌های زنده را آلوده می‌کنند و درون میزبان آلوده همانندسازی می‌کنند.

ویروئیدها قطعات ویروس‌مانندِ فاقد پوشش پروتئینی هستند. ویروس‌ها و ویروئیدها عمدتاً توسط ناقل‌هایی مانند حشرات، کرم‌های لوله‌ای و قارچ‌ها انتقال می‌یابند که ویروس یا ویروئید را از طریق تغذیه‌ی خود وارد بدن میزبان می‌کنند.

ویروس‌ها و ویروئیدها همچنین می‌توانند به‌وسیله‌ی تکثیر از طریق تخم، تکثیر غیرجنسی و هرس انتقال یابند.

کرم‌های لوله‌ای (نماتد):

کرم‌های لوله‌ای جانوران کرم‌مانند میکروسکوپی هستند. اکثر آنها در خاک مسکن دارند و درون آن حرکت می‌کنند. بااین‌حال، برخی از این کرم‌ها از طریق حشرات انتقال می‌یابند و بخش‌های بیرون از زمین گیاه را درگیر می‌کنند.

گیاهان انگل:

گیاهان انگل گیاهانی هستند که کلروفیل دارند اما نمی‌توانند غذای خود را تولید کنند. آنها برای دستیابی به آب و مواد مغذی انگل دیگر گیاهان می‌شوند. دارواش و کتان صحرایی نمونه‌هایی از این دست هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )