مراحل انجام هرس درخت کیوی 

0

هرس کردن درخت کیوی در دو فصل انجام می‌شود. هرس تابستانه بهترین زمان هرس کیوی است. این مرحله از هرس کیوی زمانی انجام می‌شود که غنچه ها آماده باز شدن هستند و ۱۵ روز طول می‌کشد تا گلدهی آغاز شود‌.

هرس درخت کیوی 

هرس درخت کیوی یکی از موضوعات مهم برای باغ های مرکبات مناطق شمالی ایران است. درخت کیوی رشد زیادی دارد و می تواند در مدت کوتاهی دور سیم هایی که برای استقرار آن تعبیه گردیده بپیچد و مشکلات زیادی را به وجود آورد.

که در بعضی مواقع سیم ها در تنه فرو روفته و باعث خشکی آن ها می شود. بنابراین با آغاز رشد نهال لازم است هر دو یا سه روز نهال ها را مورد بازدید قرار داده .

شاخه ها را به طور افقی در جهات مخالف روی سیم ها خوابانیده و با نخ های کتان به طور آزاد بست یا در صورت لزوم شاخه های فرعی را هرس نمود.

درختان کیوی در سال دوم شروع به گلدهی می کنند. اما تولید محصول در چنین سنی، موجب کاهش رشد رویشی می شود و علاوه بر آن قدرت باردهی درخت را در آینده کم می کند، بنابراین زمانی که غنچه های گل آشکار شدند، می بایست حذف شوند.

 هرس درخت کیوی 

مزایای انجام هرس درخت کیوی

۱-ایجاد و برقراری تعادل بین ریشه و شاخه در مواردی چون جا به جایی نهال یا احیانا درختان میوه.

۲-تربیت درختان برای ایجاد فرم و شکل ویژه دلخواه. به عبارت دیگر قطع قسمت های از درخت و هدایت های باقیمانده برای تغییر فرم طبیعی رشد و نمو شاخه ها و در نهایت تشکیل اسکلتی خاص با سازگاری بهتر درختان هم جوار نسبت به یکدیگر.

۳-حذف شاخه های داخلی با نور گیری کمتر جهت تقویت شاخه های مطلوب بارده ( میوه دهی این شاخه ها بازار پذیری ضعیفی دارد)

۴-حذف شاخه های آفت زده، ضعیف، مزاحم، خشک، گره خورده و بد شکل.

۵-افزایش طول دوره ی باروری درخت: با انجام هرس مناسب، درختان هر ساله جوان شدن را تجربه میکنند.

۶-حفظ سالمتی درخت: با انجام هرس درست و رساندن نور و هوای کافی به قسمت های داخلی درخت آفات و بیماری ها به راحتی کنترل میشوند.

۷-جلوگیری از تولید غیر یکنواخت یا سال آوری و رسیدن به باردهی منظم: پدیده سال آوری تحت تاثیرعوامل ژنتیکی، محیطی و مدیریتی است. که انجام هرس صحیح می تواند احتمال وقوع پدیده سال آوری را کاهش دهد.

۸-درشتی محصول و افزایش اندازه و کیفیت میوه.

۹-جوان سازی باغات پیر و کم بارده: از هرس شدید برای تولید شاخه های جدید و افزایش قدرت باردهی درختان استفاده میشود.

زمان انجام هرس درخت کیوی

هرس درختان کیوی همه ساله بایستی انجام شود.به دو روش تابستانه و زمستانه انجام می شود. هرس زمستانه را نباید به یکباره انجام داد بلکه باید طی ۲ – ۳ مرحله صورت پذیرد. دوره ی آن از اواخر آبان )بعد از برداشت میوه( شروع شده و تا اواخر بهمن ( قبل از شروع رشد ریشه) ادامه می یابد.

بهترین زمان هرس در طول دی ماه است.

نقش هرس در کمیت و کیفیت محصول کیوی :

محصول درختان حاصل رشد جوانه های جانبی جست های روییده بر لیدر ها در سال گذشته است. فاصله ایده آل بین جست ها ۲۲ – ۳۲ سانتی متر است. در هرس های تابستانه نوک شاخه ها سر زنی شده و از پیچش آنها جلوگیری می شود.

با انجام هرس درست مقدار محصول در سال بعد را می شود محاسبه کرد.

در شرایط شمال کشور ۵۲%جوانه های جانبی شکوفا میشوند و اگر ۶۲ %جوانه ها از نوع زایشی باشند با شمارش تعداد شاخساره های جایگزین میتوان تعداد میوه های موجود روی هر درخت را محاسبه کرد.

آموزش مراحل انجام هرس باغ کیوی

مرحله اول:

بعد از برداشت میوه انجام میگیرد و شامل حذف شاخه های مزاحم، شکسته و پایین آمده است.


مرحله دوم:

در طول دی ماه انجام میگیرد و شامل حذف همه ی شاخه های میوه داده می باشد.


مرحله سوم:

در نیمه بهمن ماه انجام می گیرد و شامل سر زنی شاخساره های جایگزین و همچنین نگه داری این شاخه ها به تعداد مناسب است. که در این خصوص موارد ذیل قابل ذکر است:

 • شاخساره های جایگزین با قطر کمتر از ۱/۵ سانتی متر قدرت میوه دهی کمتری دارند و در رقابت با شاخساره های قوی تر حذف می شوند.
 • شاخساره های جایگزین که از یک لیدر به سمت لیدر های دیگر رشد کرده اند حذف می شوند ( به دلیل سایه اندازی).
 • شاخساره های جایگزین که منشا آنها شاخساره های چند ساله است و در فاصله ی تقریبی بیش از ۲/۵ متر از لیدر ها هستند میوه کمتری تولید می کنند و در صورت وجود تعداد کافی شاخساره حذف می شوند.
 • نرکها بالینی در عملیات هرس تابستانه حذف شوند که در صورت نبود هرس تابستانه در هرس زمستانه حذف می شوند.
 • بهترین شاخساره ها آنهایی هستند که رشد مناسبی داشته، قطر آنها بیش از ۵/۲ سانتی متر، فاصله ی بین جوانه ها کم و نمو مناسبی داشته باشند.
 • پراکنش یکسان شاخشاره های جایگزین موجب نفوذ بهتر نور و هوا و افزایش کمیت و کیفیت میوه می شود.
 • به طور کلی در انجام هرس زمستانه کیوی ۷۲ %از کل شاخساره ها حذف می شود.
 • به طور متوسط ساخساره های یکساله ای که دارای ۲۲ – ۲۵ جوانه و طول تقریبی حدود ۲ متر باشند، گلدهی و تولید میوه مناسبی دارند که در زمان سر زنی ۱۲ جوانه روی شاخساره حفظ می شود.

طریقه هرس تابستانه باغ کیوی

مزایا: نفوذ بهتر نور به داخل تاج درخت موجب بلوغ بهتر شاخساره های گلدهنده می شود. ( نور خورشید بایستی به یک سوم سطح زمین برسد )

کنترل رشد رویشی درخت و افزایش عمر انبارداری میوه: قطع قسمت انتهایی شاخساره های در حال رشد موجب افزایش قدرت رقابتی میوه برای جذب کلسیم و افزایش عمر انبارداری می شود.

سایر مطالب:

مدیریت تغذیه و کوددهی درختان کیوی

آشنایی با انواع ابزار هرس درختان

زمان هرس تابستانه باغ کیوی

بهترین زمان هرس تابستانه دو روز بعد از ریزش گلبرگ ها است که تاخیر در اجرا موجب کاهش تاثیر آن می شود. این هرس می تواند به صورت تدریجی تا پایا ن فصل رشد ادامه داشته باشد.

روش هرس تابستانه درخت کیوی

 1. شاخساره های سال جاری را که دارای میوه هستند با فاصله ی ۳ تا ۴ برگ بعد از آخرین میوه حذف می کنیم. ( تعداد برگ نگه داری شده باید با تعداد میوه ی روی شاخساره برابر باشد).
 2.  شاخسار های بدون میوه بعد از آخرین سیم حذف می شود.
 3. نرک ها به روشی حذف می شوند که تنها یک ناخنک کوتاه چند سانتی متری از آن باقی می ماند.
 4. شاخساره های در هم پیچیده، مریض یا ضعیف و خشک شده حذف می شوند.
 5. هرس گل: هرس گل بهتر از هرس میوه بوده و زمان آن مرحله ی تورم غنچه ها است.
  – گلدهی در کیوی ۱۲ تا ۱۵ روز طول می کشد گل های روز های اول قویتر بوده و میوه درشت تری تولید می کنند.
  – گل های روز دهم به بعد حذف می شوند.
  – گل های انتهایی در یک گل آذین میوه های بزرگتر ی تولید می کنند بنابر این گل های جانبی در هر گل آذین حذف می شوند.
  – غنچه ی گل های مربوطه به میوه های پهن و باد بزنی که شکل غیر طبیعی دارند شناسایی و حذف می شوند.
  – گل ها ی قسمت ابتدایی شاخساره ها از سایر گل ها قویترند بنابراین از مبدا شاخساره ۴ تا ۵ گل را نگه داشته و مابقی حذف می شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )