کود دهی درخت زرشک

0

در مورد کود دهی درخت زرشک باید بدانید که نباید به دنبال استفاده از یک نوع کود و بخصوص کودهای دامی باشید تا میوه مورد نیاز را به دست آورید.

کود دهی درخت زرشک

بهترین کود زرشک

درخت زرشک، درختی مقاوم است که می تواند انواع شرایط آب و خاک را تحمل کند. بهترین کود برای درخت زرشک کمپوست می باشد.

کود دهی درخت زرشک

کود مناسب برای درخت زرشک

برای اینکه درخت زرشک ، ریشه ها و شاخه های آن به میزان کافی مواد مغذی به آنها برسد از کودهایی که منبع نیتروژن ، فسفر و پتاسیم  هستند باید استفاده شود. از جمله کودهای مناسب دیگر برای درخت زرشک اوره ، اوره و گوگرد ، سولفات آمونیوم می باشد.

مقدار مناسب کود زرشک

نیتروژن برای درخت زرشک مفید است ولی مقدار زیاد استفاده از آن درخت را از بین می برد. باید توجه داشت که مقدار مناسب را براساس سن درخت زرشک به آن بدیم.

بهترین روش کود دهی درخت زرشک

با توجه به اینکه درخت زرشک مواد مغذی را از طریق ریشه جذب می کند، باید پای درخت را به شکل گرد بکنیم و گود را پای آن بریزیم و روس ان خاک بریزیم و به آن آب بدهیم. باید مراقب باشیم تا کود به تنه و برگ ها نریزد.

کود دهی درخت زرشک مناسب در هر ماه

فروردین ماه

در مهرماه کود سبز منداب را که پای درخت کاشته ایم را می کولیم و بر می گردانیم

اردیبهشت ماه

درخت زرشک یک سال در میان میوه می دهد. در سالی که غیربارور است با کودهای ریزمغذی قبل و بعد از آبیاری محلول پاشی می کنیم.

خردادماه

درسال های غیربارور در هنگام آبیاری در هر هکتار ۵ کیلو سولوپتاس و هیومیک اسید اضافه می کنیم.

تیرماه

در سال های باروری زرشک در هر هکتار ۱۰ کیلو سولوپتاس و ۳کیلو هیومیک اسید در زمان آبیاری به آب اضافه می کنیم.

مرداد ماه

شهریورماه

با سرد شدن هوا در سال های غیربارور کودهای (TE+20-20-20) و در سال های باروری درخت زرشک (TE+12-12-36) قبل یا بعد از آبیاری به درخت زرشک اضاف می کنیم.

مهرماه

اگر زرشک کم رنگ و رنگ پریده باشد، محلول پاشی با پلاس بالا و آهن را برای درخت زرشک انجام دهید تا مواد مغذی به درخت برسد.
از طرف دیگر کود سبز منداب را آغاز کنید.

آبان ماه

پس از برداشت می توان پاجوش ها را تکثیر کرد.

آذر ماه

درسال های غیربارآور (در هکتار):

کودحیوانی ۱۰ تن + کودمرغ ۲ تن + سولفات پتاسیم ۱۰۰ کیلو + فسفات آمونیوم۵۰ کیلو + سولفات آهن ۲۵ کیلو + سولفات روی ۲۰کیلو+ سولفات منگنز ۱۰ کیلو + گوگرد ۳۰۰ کیلو + سولفات مس ۱۵ کیلوگرم

نکته:

در فصل زمستان (دی – بهمن – اسفند) نیازی به کوددهی نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )