مدیریت تغذیه و کوددهی درختان کیوی

0

مدیریت تغذیه و کوددهی درختان کیوی می بایست توجه کافی به میزان متعادل و متوازن عناصر پر مصرف و کم مصرف داشته باشد. تغذیه درختان کیوی فرایندی پیچیده ای است که بسیاری از عناصر غذایی و برهمکنش های موجود در آنها را شامل می شود.

مدیریت تغذیه و کوددهی درختان کیوی

 یک برنامه کوددهی موفقیت آمیز از طریق انجام آزمایش خاک و برگ، ارزیابی عملکرد و کیفیت میوه و با توجه به علائم ظاهری و سابقه کوددهی به دست می آید.

برای داشتن محصولی با کیفیت مطلوب، دسترسی به میزان مناسبی از عناصر غذایی ضروری می باشد.

مدیریت تغذیه و کوددهی درختان کیوی

تاثیر کود نیتروژن در مدیریت تغذیه و کوددهی درختان کیوی :

کمبود نیتروژن در درختان کیوی ابتدا بصورت زرد شدن کامل برگ های مسن تر و یا برگ های پایین شاخه بروز می کند و به مرور در صورت شدت کمبود کل برگ های شاخه زرد و بی رنگ می شوند.

لازم به تذکر است در خاک های رسی به دلیل اشباع شدن خاک از آب در زمان بارنگی های بهار در شمال کشور کمبود نیتروژن بروز می کند که در این زمان بهتر است قبل از هر عملی نسبت به ایجاد زهکش سطحی اقدام شود.

کمبود نیتروژن در درختان کیوی ابتدا باعث کاهش رشد می شود. همچنین اندازه میوه و تعداد میوه نیز کاهش می یابد.  به این خاطر رساندن میزان مناسب و مورد نیاز این عنصر به گیاه در تولید آن نقش فراوانی دارد.

از این رو ما به شما کودهای حاوی نیتروژن  مانند انکسترا ۵-۵-۳۰، هورتی گرو ۱۰-۲۰-۳۰، سولویتا ۱۰-۱۰-۳۰ و نیترومول را توصیه می کنیم.

تاثیر کود فسفر در مدیریت تغذیه و کوددهی درختان کیوی :

فسفر با کمترین علائم ظاهری کمبود آن در کاهش رشد کیوی موثر است. کمبود این عنصر موجب نازک شدن ساقه ها و کوچک شدن برگ ها می شود.

مصرف این کود در زمان قبل از گدهی با استفاده از کودهای فسفر بالا مانند کورت پی، هورتی گرو ۲۰-۵۰-۵، کمبی فست ۱۰-۵۲-۱۰ توصیه می شود.

تاثیر کود پتاسیم در رشد درختان کیوی:

اولین علائم کمبود پتاسیم کاهش رشد گیاه در دوران شکوفه دهی و جوانه زدن است. کمبود پتاسیم در کاهش کیفیت محصول تولیدی تاثیر فراوان دارد.

از علائم کمبود پتاسیم در درختان می توان به پیچیدگی حاشیه برگ ها، تغییر رنگ برگ به قهوه ای، سوختگی و نکروزه شدن برگ ها، ریزش برگ ها و کوچک شدن میوه اشاره کرد.

همچنین پوسیدگی شکوفه ها در کیوی تحت تاثیر کمبود پتاسیم است. کمبود پتاسیم به شدت عملکرد تولید میوه را کاهش داده، تعداد، اندازه و کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار می دهد.

 به این منظور جهت جلوگیری از این عارضه می توانید از کودهای حاوی پتاسیم مانند هورتی گرو ۴۰-۵-۵، هورتی گرو ۳۰-۵-۱۵، کمبی فست ۴۰-۵-۵، کمبی فست ۳۶-۱۲-۱۲، کورت کا و کالی فوز استفاده نمایید.

به طور کلی کیوی نیاز زیاد به پتاسیم دارد تا مقاومت گیاه و میوه آن افزایش یافته و خاصیت انبار داری میوه افزایش یابد. برای اینکه کیوی بتواند به خوبی از پتاسیم استفاده نماید بهتر است کودی که حاوی منیزیم است به زمین داده شود.

تاثیر کود منیزیم در مدیریت تغذیه و کوددهی درختان کیوی :

 اولین علائم کمبود منیزیم کلروز سبز مایل به زرد در برگ های مسن است که در طول فصل مشاهده می شود. کلروز معمولا در حاشیه برگ شروع شده و سپس به طرف پایین بین رگبرگ های میانی پیش می رود.

در بعضی موارد حاشیه برگ سبز باقی مانده و کلروز و بعد نکروز کمی بعد ار حاشیه برگ ها شروع می شود. جهت جلوگیری از این عارضه بهتر است از کودهای حاوی منیزیم استفاده شود.

بهترین روش کنترل این عارضه و جلوگیری از نمایان شدن آن استفاده از کودهای حاوی منیزیم می باشد. استفاده از این کود در زمان رشد درخت توصیه می شود.

بهتر است که به صورت محلول پاشی و یا کود آبیاری به کار برده شود و همچنین کاریرد این کود در زمان انتهای رشد گیاه نیز موثر است و در زمان کاربرد این کود توصیه می شود .

در جهت کاهش میزان این کود در اکثر محصولات نیاز به کاربرد و بهینه کردن این کود می باشد.

سایر مطالب:

کود دهی درخت زرشک

اصول کود دهی به درختان میوه

عناصر ریزمغذی موثر در مدیریت تغذیه و کوددهی درختان کیوی:

روی: 

عنصر روی در گیاه نسبتا متحرک است . که علائم کمبود آن به صورت برگ های کوچک و کلروز در بخش های جوان گیاه دیده می شود. کمبود عنصر روی به صورت جدی می تواند رشد جانبی ریشه ها را کاهش دهد.

نشانه های کمبود در گیاه معمولا تا اواسط فصل به نظر نمی رسد. کمبود روی در درختان کیوی می تواند باعث ریزش میوه ها شود به طوری که مقدار زیادی از میوه ها نارس بوده و دچار ریزش میوه قبل از تشکیل می شود.

در صورت مشاهده علائم کمبود روی می توانید از کودهای حاوی روی مانند زتا زینک، بیونوو زینک و کورت زینک استفاده نمایید.

بور: 

کودهای حاوی بور در جوانه زنی و گلدهی درختان کیوی نقش موثری ایفا می کند و بهترین زمان مصرف این کود ها در زمان تورم جوانه ها می باشد. که می توانید از کودهای حاوی بور مانند بتا بور استفاده نمایید.

لازم به ذکر است که در استفاده از کودهای حاوی بور توجه کافی داشته باشید به این خاطر که در ختان کیوی به ترکیبات اضافی بور حساسیت شدید نشان می دهند به همین دلیل مصرف کودهای حاوی بور با توجه به اینکه اراضی ساحلی معمولا دارای بور می باشند خیلی ضروری به نظر نمی رسد.

آهن: 

به طور کلی عناصر کم مصرف نسبت به عناصر پر مصرف در گیاه استفاده کمتری دارند. اگرچه عناصر کم مصرف به میزان کم مورد نیاز گیاه هستند اما کمبود این عناصر می تواند محدود کننده رشد و نمو در گیاهان شود.

عناصر کم مصرف بیشتر فعال کننده آنزیم های گیاهی بوده و بعضی از آنها در ساختمان بافت های گیاهی نیز بکار می رود.

علائم کمبود آهن می توان به کلروز برگ ها اشاره کرد به این صورت که در برگ های جوان رگبرگ های میانی به رنگ سبز باقی مانده و پهنک برگ زرد می شود که علائم کمبود آهن به راحتی از سایر اختلاط تشخیص داده می شود .

برگ های مسن اغلب سبز باقی می ماند. در موارد جدی تر کمبود آهن، رشد گیاه به شدت کاهش پیدا می کند. به منظور جلوگیری از وقوع این عارضه توصیه می شود از کودهای حاوی آهن مانند کورت پلاس فرو و کلات آهن سونار استفاده نمایید.  

کلسیم: 

کلسیم نقش مهمی در سفت شدن میوه و افزایش خاصیت انبارداری کیوی ایفا می کند. در این صورت استفاده از کودهای حاوی کلسیم مانند کورت کلسیم، اگرونوو کلسیم وکورت کلبر توصیه می شود.

مس:

اولین علائم کمبود مس در درختان کیوی به صورت کلروز سبز روشن برگهای جوان نابالغ است که بعد از کلروز به منطقه میان رگبرگهای میانی گسترش یافته و رگبرگ های اصلی سبز باقی می مانند.

با کمبود مس رشد درختان کیوی شدیدا کاهش می یابد و کمبود شدید مس منجر به از بین رفتن بخش های انتهایی گیاه و پیچش آنها و رنگ سیاه آن می شود. که ریزش برگها در این شرایط متداول است همچنین کاهش جوانه نیز از علائم کمبود مس است. 

کمبود مس معمولا در خاکهای شنی اسیدی، خاکهای آلی و آهکی روی می دهد. کاربرد کودهای حاوی مس قبل از جوانه زنی به نظر می رسد جهت جبران کمبود مس موثر می باشد.

درختان کیوی به محلول پاشی مس حساس بوده به خصوص اگر در اوایل فصل باشد. به همین جهت بهتر است به صورت کود آبیاری مصرف شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )