علایم کمبود سولفات منگنز در درختان میوه

0

کمبود سولفات منگنز مشابه سایر عناصر ریز مغذی، بیشتر در خاک های آهکی با مواد آلی کم اتفاق می افتد.حساسیت گیاهان مختلف به منگنز، بسیار متفاوت است.

کمبود سولفات منگنز در درختان میوه

با توجه به اینکه پویایی این عنصر در درختان میوه مشابه کلسیم بسیار محدود است،بنابراین علایم کمبود این عنصر ابتدا در برگ های جوان مشاهده می شود.

کمبود سولفات منگنز

علایم کمبود سولفات منگنز در تعدادی از درختان میوه به شرح زیر می باشد :

سیب

در سیب کلروز از ناحیه نزدیک حاشیه برگ آغاز و به طرف رگبرگ اصلی توسعه می یابد. در شرایط کمبود شدید ، کاهش در فعالیت فتوسنتزی و حتی کاهش یا توقف رشد گیاه نیز اتفاق می افتد.

در مناطق نیمه خشک محلول پاشی با سولفات منگنز می تواند کمبود را برطرف کند. و در مناطق خشک مصرف خاکی و محلول پاشی برگی سولفات منگنز می تواند در کنترل کمبود مؤثر باشد. لازم به ذکر است که کمبود منگنز بیشتر در خاک‌های آهکی وجود دارد.

هلو

در اثر کمبود سولفات منگنز در برگ‌های جوان و تازه بالغ ، نواحی بین رگبرگی در مقایسه با نواحی اطراف رگبرگ اصلی ، کم رنگ تر می شوند که این کلروز از اطراف برگ آغاز شده و به سمت رگبرگ میانی توسعه می یابد.

در شرایط حاد کمبود ممکن است ریزش زود هنگام برگ اتفاق بیافتد. رنگ میوه نیز کامل نشده و کیفیت آن پایین می آید و نیز ممکن است برخی ترک های پوستی در میوه دیده شود که با ریزش زود هنگام میوه‌ها توام است.

در بین درختان میوه هلو و مرکبات بیشترین حساسیت را نسبت به کمبود این عنصر از خود نشان می‌دهند.

شما می توانید انواع کود را از فروشگاه های اینترنتی شبکه آفتاب و شاپ ثمر خریداری کنید.

گیلاس

در گیلاس نیز کمبود منگنز همانند سایر درختان میوه مناطق معتدله به صورت کلروز بین رگبرگی با یک الگوی مشخص می باشد، به طوری که کلروز از حاشیه برگ‌ها آغاز شده و به سمت رگبرگ میانی گسترش پیدا می کند.

سایر مطالب:

سولفات آهن یا کلات آهن ؟ کدام بهتر است؟

کاربرد کود نیترات آمونیوم در کشاورزی

کود سولفات آمونیوم و کاربرد آن در کشاورزی

انگور

علایم کمبود در بوته‌هایی که به شدت به کمبود منگنز دچار هستند دو تا سه هفته پس از زمان گل ظاهر می شود و در کمبودهای متوسط علایم تا اواسط و اواخر تابستان ظاهر نمی شود.

علایم کمبود با زرد شدن بین رگبرگ‌ها آغاز می شود و با افزایش کلروز بین رگبرگ‌های اولیه و ثانویه، رگبرگ‌های کوچک با حاشیه سبز باقی می مانند. منگنز عنصری غیر پویا بوده و علایم کمبود ابتدا در برگ‌های جوان ظاهر می‌شود.

مرکبات

کمبود بر روی مرکبات در بسیاری از نقاط دنیا گزارش شده است. این کمبود در خاک های آهکی به علت حلالیت خیلی کم ترکیبات محتوی منگنز اتفاق می‌افتد.

در اثر کمبود منگنز در مرکبات لکه های سبز روشن تا زرد در بین رگبرگ‌های اصلی و فرعی دیده می شود که تا حدودی مشابه علایم کمبود آهن و روی (مانند برگ‌های نقاشی شده) می باشد.

میوه ها نیز ممکن است کوچک تر از حد معمولی شده و در شرایط حاد کمبود، میوه نرم شده و رنگ پوست کم رنگ می شود. در بین درختان میوه، مرکبات حساسیت بیشتری نسبت به کمبود منگنز از خود نشان میدهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )