پنجه زنی گندم وعوامل موثر درآن

0

پنجه زنی گندم پس از رسیدن گندم به مرحله ۳ تا ۴ برگی شروع می شود و هر پنجه تولید شده در شرایط رشد و نمو مساعد مطلوب می تواند یک خوشه بدهد.در شرایط طبیعی بیش از ۷۰ درصد عملکرد دانه گندم را پنجه تشکیل می دهند.

پنجه زنی گندم

مرحله پنجه زنی گندم را قادر به سازگار شدن گیاه در برابر شرایط محیطی مختلف می نماید. در شرایط رشد و نمو ضعیف و کمبود رطوبت و مواد غذایی قدرت پنجه زنی کاهش مییابد. با تشکیل پنجه زیاد در شرایط مساعد ، عملکرد بالقوه گندم نیز افزایش می یابد.
 

عوامل موثر در پنجه زنی گندم

۱. تاریخ کاشت

کاشت دیر هنگام  موجب می شود تا گیاه در زمان پنجه زنی با آب وهوای گرم(بهار) ودرجه حرارت بالا برخورد نموده و بسرعت از مرحله پنجه دهی عبور کند در نتیجه دوره پنجه زنی کوتاه و تعداد پنجه ها کاهش می یابد. 

در شرایط کشت زود هنگام، گندم  فرصت بیشتری برای تشکیل پنجه دارد و ممکن است با تشکیل پنجه بیش از حد موجب رقابت شدید شده و با تخلیه سریع رطوبت خاک،  احتمال کاهش عملکرد دانه بیشتر گردد.

بنابراین تاریخ کاشت تاثیر زیادی بر تشکیل پنجه و در نهایت روی عملکرد دانه گندم دارد.

۲. میزان بذر مصرفی وعمق کاشت

میزان بذر با تراکم رابطه مستقیم وبا پنجه زنی رابطه عکس دارد بدین مفهوم که هرچقدر میزان بذر مصرفی بیشتر از حد استاندارد باشد تراکم در مزرعه افزایش و پنجه دهی کاهش پیدا می کند همچنین کاشت عمیق بذر موجب کاهش پنجه می شود.

۳. شرایط جوی

بهترین وضعیت جوی برای پنجه زنی هوای سرد ابری می باشد.

۴. رطوبت

تامین رطوبت مناسب وآبیاری در حد نیاز گیاه رابطه مستقیمی با تولید پنجه دارد. چنانچه مزرعه در زمان پنجه زنی دچار تنش خشکی و کاهش رطوبت در خاک شود پنجه زنی متوقف میشود.

سایر مطالب:

کودهای مورد نیاز گندم آبی

کشت گندم آبی و دیم، معرفی ارقام مناسب برای اقلیم سرد و گرم

اطلاعاتی درباره کاشت و زراعت گندم رقم آذر

میزان استاندارد استفاده از بذر گندم

۵. کودهای پایه

فراهم بودن عناصر غذایی در زمان پنجه دهی خصوصاً کودهای پایه از جمله نیتروژن نقش بسزایی در تولید پنجه ایفاء می کند.

۶. آفات وبیماریها

وجود آفات وبیماریها از جمله قارچهای عامل پوسیدگی ریشه باعث کاهش سطح سبز مزرعه وتوقف پنجه دهی میشوند با ضدعفونی بذور میتوان از خسارت این عوامل تا حد زیادی کاست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )