بیماری پوسیدگی قهوه ای سیب

0

پوسیدگی قهوه ای سیب ، این بیماری که مومیایی نیز نامیده می شود. در بیشتر مناطق کشورهای میوه خیز آمریکا، اروپا و آسیا که در بهار باران می بارد و رطوبت هوا بالاست، روی سیب و گلابی شیوع دارد.

بیماری پوسیدگی قهوه ای سیب

در ایران هم  در باغ های احداث شده در شمال کشور که مناطق پربارانند دیده می شود. این بیماری یک بیماری کم اهمیت است و در باغهای تجاری واقع در مناطق مناسب کاشت درختان میوه شیوعی ندارد. این بیماری به درختان سیب، گلابی، به و درختان میوه هسته دار حمله میکنند.

بیماری پوسیدگی قهوه ای سیب

نشانه های بیماری

قارچ جنس Monilinia می تواند موجب سوختگی گلها و برگها، شانکر در سیخکهای میوه دهنده و پوسیدگی در میوه ها شوند. در ایران ابتدا لکه های قهوه ای مدور و سطحی ، اغلب در محل زخم در سیب و گلابی دیده می شوند. این لکه های در سطح میوه پیشروی کرده و سرانجام موجب فساد و پوسیدگی نرم میوه می شوند.بیشتر به میوه های رسیده حمله میکند. گاهی میسیلیوم های قارچ به سرعت در گوشت میوه پیشروی کرده و در شرایطی میوه های آلوده ، چروکیده، تیره رنگ و مومیایی می شوند. میوه های پوسیده معمولا میریزند ولی میوه های مومیایی شده روی درخت باقی می مانند.

عامل بیماری

در ایران Monilia fructigena از نوشهر، گیلان و بابل روی سیب گزارش شده است. در هر حال Monilinia، یکی از جنس های تیره Sclerotiniaceae است که به راسته ی Helotiales و رده ی  Discomycetes تعلق دارد. فرم غیرجنسی آن Monilia تولید کنیدیفور و کنیدی می کند. کنیدیوفور و کنیدی ها در اسپوردوکیوم تشکیل می شوند. کنیدی ها بیضوری و لیمویی یا به عبارت دیگر مونیلیوئید هستند.

چرخه ی بیماری و اپیدمیولوژی

قارچ عامل از هر نوعی که باشد می تواند به یک یا چند راه زمسنان گذرانی کند. ۱ – میسلیوم در شانکر شیخکهای عفونی درخت ۲ – میسیلیوم در میوه و گلهای عفونی باقی مانده روی درخت ۳ – کنیدی به صورت اسپورودوکیوم روی سیخکها و میوه های عفونی روی درخت ۴ – سختینه در میوه های عفونی ریخته شده در کف باغ. آلودگی اولیه در فصل بهار می تواند از کنیدی های موجود در اسپورودوکیوم ها و همچنین از آسکوسپورهای تولید شده در آپوتس های تشکیل شده روی سختینه باشد. آسکوسپورها با شدت از آسک ها خارج  و موجب آلودگی گل می شود. کنیدی ها هم در اوایل بهار با قطرات باران یا حشرات انتشار پیدا کرده، ممکن است موجب آلودگی میوه می شود.

سایر مطالب:

بیماری موزاییک سیب درختی

آفت لیسه سیب (Apple ermine) ،شناسایی و کنترل آن

سرما زدگی سیب و روش های جلوگیری از یخ زدگی درخت سیب

مبارزه با بیماری پوسیدگی قهوه ای سیب

۱ – جمع آوری میوه های عفونی چه روی درخت و چه در خاک و هرس سیخکهای آلوده و انهدام آن ها در کاهش منبع مایه و در نتیجه کاهش مقدار و شدت بیماری موثر است

۲-  سمپاشی در خلال دوره ی گلدهی و ریزش گلبرگ ها در کاهش سوختگی گلها و سیخکها و سمپاشی ۲ تا۳ هفته پیش از برداشت محصول در تقلیل آلودگی میوه موثر است. قارچ کش های زینب به نسبت ۲ در هزار، تیوفنات متیل به نسبت ۰.۶ تا ۱ در هزار از پودر وتابل ۵۰درصد و اکسی کلرورمس به نسبت ۳ در هزار در کنترل بیماری موثر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )