آفت سپردار واوی سیب ( شپشک)  و چگونگی کنترل آن

0

آفت سپردار واوی سیب ( شپشک) یکی از آفات مهم درختان سیب می باشد.هر سال باغداران برای کنترل آن، در برخی از استان ها ۱ تا ۳ نوبت در فصول مختلف با انواع ترکیبات شیمیایی و روغن امولسیون شونده اقدام به کنترل می کنند.

آفت سپردار واوی سیب ( شپشک) 

که با اینکه تعداد عملیات برای کنترل این آفت زیاد می باشد. ولی به دلیل داشتن چند لایه سپر پوششی روی بدن این آفت، و بدلیل و کم بودن خاصیت نفوذ پذیری حشـره کش های متداول، کنترل این آفت خیلی با موفقیت نبوده است.

 آفت سپردار واوی سیب ( شپشک) 

تاریخچه آفت سپردار واوی سیب ( شپشک) 

سپردار واوی سیب برای اولین بار در سال ۱۳۱۳ از ایران توسط Bodenheimer جمع آوری شد، و به اســم ســپردار واوی نارون نامگذاری گردید. و در سال ۱۳۲۴ کوثری در لیسـت اسامی شـپشـک های گیاهی ایران از این سـپردار بر روی درختان سیب نام برد.

اسـماعیلی معتقد بود،این آفت در اغلب نواحی کشــت درختان سیب در ایران از جمله اسـتان های خراسـان، آذربایجان شـرقی و غربی، البرز، تهران و در اسـتان اصفهان، در منطقه سمیرم حضور داشته. و مخلوط با گونه سپردار واوی نارون در باغات سیب وجود دارد و به درختان سیب خسارات فراوانی می زند.

میزبان

علاوه بر سیب، این آفت درختان گلابی، به، هلو، زردآلو را مورد حمله قرار می دهد. حتی در میان درختان غیر مثمر نیز برای این آفت میزبان هایی گفته شده است.

این آفت روی ارقام زودرس و تابسـتانه خسـارت بیشـتری نسـبت به ارقام دیررس و پاییزه وارد می کند.

زیست شناسی

سپردار واوی سیب ( Lepidosaphes malicola) بر خلاف سپردار واوی نارون، در شرایط آب و هوایی استان های تهران و البرز دارای دو نسل در سال است.

زمستان گذرانی این آفت به شکل تخم زیر سپر بوده و تعداد تخم هایی که این آفت در زیر پوللک زمستان گذران می گذارد، حداقل ۱۲ و حداکثر ۱۴۸ عدد است.

خروج پوره های سن اول در نسل آفت در شرایط آب و هوایی استان البرز حدود ۱۳-۱۷ روز می باشد. و طول دوره تخم ریزی آفت در نسل اول آفت ۱۴-۱۹ روز است.

خسارت آفت سپردار واوی سیب ( شپشک) 

این حشره بـا مکیـدن شیره گیـاهی و همچنین ایجـاد اختلالات فیزیولوژی باعث ضعف شدید و مرگ درختان می شود. درختان آلوده دارای برگ های کوچک و رنگ پریده، میوه های بد شکل و ریز و سرشاخه های خشک می باشد.

در مناطقی که آلودگی شدید باشد، درصد بالایی از برگ درختان، شاخه ها و حتی میوه ها آلوده شده. و اغلب سطح تنه و سر شاخه ها از چندین لایه از سپر این آفت پوشیده شده است.

در اثر عدم کنترل، صدمه جبران ناپذیری به درختان وارد می گردد. و ضـعف ناشـی از این کار، درخت را مسـتعد خسـارت دیگر آفات، خصوصا چوب خوارها و پوسـت خوارها می کند. همچنین میزان محصــول و کیفیت آن نیز به شدت کاهش می یابد.

سایر مطالب:

بیماری لکه سیاه سیب

چرا بعضی درختان سیب میوه نمی دهند

کنترل و مبارزه شیمیایی آفت سپردار واوی سیب ( شپشک) 

بهترین مرحله برای سمپاشی علیه آفت زمانی می باشد. که آفت در مرحله سن اول پورگی است. در این زمان پوره ها در حال حرکت روی شاخه ها می باشند و هنوز سپری تشکیل نداده اند.

مناسب ترین زمان سم پاشی با بررسی منظم شاخه های آلوده درختان با تراکمی از لایه های تشکیل شده. از سپرهای پوششی آفت، تعیین می گردد. 

این زمان در مناطق سردسیر مثل استان های تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی، ضمن بررسی شاخه های آلوده و محل استقرار کلنی سپردار واوی سیب.

از اواســط اردیبهـشت ماه بـا فواصل زمانی ۳ روزه و مشاهده خروج پوره های متحرک مشخص می شود.

به کارگیری تله های نواری چسبناک 

راهی دیگر برای تعیین زمان دقیق خروج پوره ها از تخم، به کارگیری تله های نواری چسبناک در اطراف تنه و یا سرشاخه های درختان آلوده و بررسی روزانه آن ها به منظور مشـــاهده خروج پوره ها در باغ است.

بهترین زمان برای سمپاشی در نسل اول و دوم آفت زمانی است. که حدود ۵۰ در صد پوره های سن اول از تخم خارج شده باشند.

موثرترین حشـره کش توصــیه شده، برای کنترل این آفت در بهار و تابستان، حشره کش اسپیروتترامات (موونتو SC 10%) با دز مصرفی ۰/۷۵ در هزار با سم پاش پشت تراکتوری یا پشتی می باشد.

نحوه انجام سمپاشی

سمپاشی باید به نحوی انجام گردد. که به ویژه در فصل بهار تمام اندام های هوایی درختان آلوده (نه فقط محل های استقرار ســـپر ها روی شاخه های اصلی و یا تنه درخت) با حشره کش پوشش داده شود.

برای استفاده از حشره کش اسپیروتترامات (موونتو  SC 10%) نیازی به اضافه نمودن روغن ها یا تکرار سم پا شی نمی باشد. و یک مرتبه سم پاشی به موقع می تواند. تا ۴۵ روز هر دو نسل آفت را پو شش دهد و کنترل مناسبی روی این آفت داشته باشد.

علاوه بر این حشره کش، سم حشــره کش کلرپیریفوس متیــل (دورسبان EC40.8%) با غلظت ۱/۵ تا ۲ در هزار، همراه با روغن امولسیون شونده به نسبت ۵ در هزار یا بدون روغن امولسیون شونده نیز می توان سپردار واوی سیب را تا ۱۵ روز بعد از سمپاشی کنترل کند.

برای کنترل این آفت از حشــره کش اتیون (EC47%) با دوز مصــرفی ۱/۵ در هزار می توان استفاده کرد.

بهترین کنترل زمانی اتفاق می افتد که در زمان مناسب و با حشره کش های مناسب صورت گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )