سیاه شدن برگ مرکبات و علایم آن

0

سیاه شدن برگ مرکبات در اثر وجود مواد قندی (عسلک) حاصل از حشرات مکنده مانند شته و شپشک بر روی درختان مختلف از جمله مرکبات در نواحی گرم و مرطوب ایجاد می‌شود. 

علت سیاه شدن برگ مرکبات چیست؟

سیاه شدن برگ مرکبات (Sooty mold) که بر اثر یک قارج ایجاد می‌شود. به عنوان یک بیماری درجه دوم محسوب می‌شود، که فرایند فیولوژیکی گیاه، از جمله فتوسنتز، رشد درخت و ….. مختل می‌کند.

هم اکنون اغلب باغ های شمال کشور به این بیماری مبتلا هستند.

سیاه شدن برگ مرکبات

علایم بیماری دوده ای شدن برگ مرکبات

علایم بیماری به صورت غشاء یا دوده سیاه و مخملی شکلی بر روی برگ، شاخه و میوه مشاهده می‌شود. که بارزترین علایم سیاه شدن برگ ‌ها می باشد.

این قارج با پوشش سیاه رنگی روی سطح برگ و میوه ایجاد می‌کند. علاوه بر کاهش فتوسنتز و اختلال در رشد درخت به شدت بازار پسندی میوه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

عامل سیاه شدن برگ مرکبات

این بیماری  به علت وجود عسلک های ایجاد شده توسط حشرات مکنده شروع می شود. که قارج از حالت ساپروفیتی( غیر انگلی) خارج شده و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

قارچ عمل سیاه شدن برگ مرکبات که به آن قارج دوده ای یا فوماژین می‌گویند معمولا Capnodium  citri می‌باشد.

طی تحقیقات که در ایران انجام شده گفته شده. که عامل این بیماری در ایران قارج جدید Polychaeton artocarpi بر اساس نام گونه Microxyphium artocarpi می‌باشد. که به نمونه ایرانی معرفی شده است.

سایر مطالب:

آفت حلزون قهوه ای مرکبات و راه های کنترل آن

مهمترین عامل ایجاد بیماری، تولید عسلک بر روی برگ ها توسط شته می باشند که عبارتند از:

۱-شته مرکبات Aphis nasturtii و Aphis citricola  و ……

۲- شته جالیز  Aphis gossypii Glover

۳- شته سیاه مرکبات  Toxoptera aurantia

۴- شته سیاه باقالا  Aphis fabae

۵-شته قهوه ای مرکبات Toxoptera citricida

مبارزه با سیاه شدن برگ مرکبات

مبارزه با بیماری فوماژین فقط از طریق مبارزه با حشرات تولید کننده عسلک امکان پذیر هست. و رعایت بهداشت زراعی یا باغی در کنترل این بیماری نقش مهم و موثری دارد.

باغ های شلوغ که سال هاست هرس اصولی و مناسبی نداشته اند و شاخه ها بسیار متراکم و در هم فرو رفته اند، مکان مناسبی برای تجمع آفات مکنده هست.

همچنین از بین بردن علف های هرز در داخل باغ و در کناره های باغات می تواند. محل تولیدمثل و زمستان گذرانی آفات را تخریب نماید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )