سفیدک پودری گندم و چگونگی کنترل آن

0

سفیدک پودری گندم ، یکی از بیماری های مهم این گیاه است و انتشار جهانی دارد. میزان خسارت این بیماری زیاد می‌باشد. به طوری که در کشورهای مختلف از جمله انگلستان، نیوزلند و هند تا ۴۵ درصد و در ایالات متحده امریکا تا ۳۵ درصد گزارش گردیده است.

سفیدک پودری گندم

آفت سفیدک پودری گندم

این بیماری یکی از بیماری های مهم گندم در ایران می‌باشد. که در سال های اخیر در مناطقی از کشور، خصوصا در مناطقی با آب هوای معتدل و مرطوب مانند استان های گلستان، مازندران، اردبیل و فارس شایع شده و خسارات قابل توجهی وارد می‌کند.

میزان خسارت این بیماری در ارقم تجاری مازندران ۱۲-۱۸ درصد گزارش گردیده است. ولی میزان خسارت این بیماری در ایران به طور دقیق مشخص نمی‌باشد.

عامل بیماری سفیدک پودری گندم

سفیدک های پودری (سطحی یا حقیقی) از راسته Erysiphales می‌باشند. دامنه میزبانی این قارچ ها محدود به نهاندانگان می‌باشد و آن ها هرگز سرخس ها و بازدارندگان را آلوده نمی‌کنند.

قارچ های این خانواده عامل بیماری سفیدک پودری اندام های هوایی درختان، درختچه ها و گیاهان زراعی و زینتی می‌باشد. که باعث کاهش فتوسنتز گیاه و بیماری زایی مستقیم، خسارت زیادی به گیاه می‌زند.

به دلیل گسترش و انتشار سریع قارچ عامل بیماری به خصوص در آب و هوای مساعد، گسترش این بیماری سریع اتفاق می‌افتد و امکان دارد علاوه بر برگ، روی شاخه، گل ها و سایر اندام های هوایی ایجاد آلودگی کند.

عامل این بیماری قارچ Blumeria graminis f.sp. tritici با فرم غیر جنسی Oidium monilioides می باشد. این قارچ انگل اجباری می‌باشد. این قارچ روی جو بیماری زا نیست. اما روی دانه تسبیحی و علف هرز مرغ ایجاد بیماری می‌کند.

نشانه های بیماری

بارزترین علایم سفیدک سطحی گندم ظاهر شدن و تشکیل یک پوشش سفید متمایل به خاکستری در سطح فوقانی برگ است. گسترش این بیماری سبب زرد شدن بی موقع و از بین رفتن برگ های انتهایی بوته می‌شود.

عامل این بیماری تمام اندام هایی هوایی گندم را مورد حمله قرار داده و نشانه های بیماری به صورت پودری سفید رنگ که حاوی ریسه و اسپورهای قارج می‌باشد به خصوص در سطح رویی برگ مشاهده می‌شود.

در بعضی مواقع در آخر فصل بر روی برگ نقاط سیاه رنگ ظاهر می‌ گردد.

مبارزه و کنترل بیماری سفیدک پودری گندم

ایجاد ارقام مقاوم

روش های زراعی

رعایت میزان تراکم کاشت بذر طبق استانداردهای توصیه شده (۴۰۰-۵۰۰ عدد بذر در متر مربع)

اجتناب از مصرف زیاد کودهای نیتروژنی

تنظیم دور آبیاری

ریشه کن کردن علف های هرز به خصوص علف هرز مرغ که میزبان قارچ می‌باشد

استفاده از ارقام مقاومی مانند هیرمن، پیشتاز، مغان و همچنین ارقامی که در والدین خود رقم Appolo یا Normandi را دارند.

مطالب مرتبط:

آفت سن گندم و نحوه ی پیشگیری و کنترل آن

بیماری زنگ قهوه ای گندم و چگونگی کنترل آن

کنترل شیمیایی

در صورت رسیدن میزان بیماری به آستانه ی زیان اقتصادی (آلودگی بیش از ۵ درصد در برگ پرچم) در ارقام حساس می‌توان از قارچکش‌های فلوتریافول+کاربندازیم (ایمپکت آر) SC به مقدار ۱/۵-۱/۲۵ لیتر در هکتار، پروپیکونازول (تیلت) EC 25%  و تبوکونازول (فولیکور) EW 25%  هر یک به میزان ۱ لیتر در هکتار در مرحله رشدی برگ پرچم یک نوبت سمپاشی کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )