اهمیت عنصرمنیزیم در تغذیه گیاه

0

عنصرمنیزیم جز عناصر ضروری و پر مصرف برای رشد و نمو گیاه است و مقدار کافی آن در خاک برای تولید حداکثر عملکرد اقتصادی ضرورت دارد.

اهمیت و نقش عنصرمنیزیم در تغذیه گیاه

عنصر منیزیم کاتیون دو ظرفیتی با توان بسیار زیاد گیرندگی الکترون است که جذب آن به وسیله سایر کاتیون‌ها کاهش می‌یابد و نقش آن در رابطه با تحرک آن درون سلول و ظرفیت آن در واکنش با لیگاندهای هسته دوست است.

 عنصرمنیزیم

 نقش عنصرمنیزیم در گیاه

وظیفه اصلی منیزیم به عنوان اتم مرکزی ملکول کلرفیل در ساختن کلرفیل و فعال کننده آنزیم ها است. . منیزیم به همراه پتاسیم برای نگهداری ph کلروپلاست و سیتوپلاسم (مخازن سوخت و ساز) بین ۶/۵ تا ۷/۵ و واکوئل بین ۵ تا ۶ لازم است.

عنصر پیوند دهنده برای تجمع واحدهای ززیرواحدهای ریبوزوم (لازم برای ساخت پروتئین) نقش ضروری دارد. کمک به متابولیسم فسفات، تنفس گیاه و چندین سیستم آنزیمی مرتبط با متابولیسم انرژی است . منیزیم در تشکیل قند، روغن و چربیها نقش بسزایی دارد.

عوامل کمبود عنصرمنیزیم

وجود خاک های اسیدی و به شدت هوادیده باعث کمبود منیزیم می شود. همچنین کمبود منیزیم درخاک های درشت بافت نواحی مرطوب با ظرفیت تبادل کاتیونی کم محتمل است.

مطالب مرتبط:

نشانه های کمبود عنصر روی در گیاهان

کاربرد عنصر بنتونیت در کشاورزی

نقش عنصر بور در گیاهان

 علائم کمبود عنصرمنیزیم

از آنجایی که منیزیم عنصری پویا در گیاه است علائم کمبود این عنصر ابتدا در بافت ها و برگ های پیر تر ظاهر می شود. علائم کمبود منیزیم به وسیله رنگ روشن بین رگبرگ ها یا کلروز بین رگبرگ ها مشخص می شود .

برگ ها ترد و شکننده شده و حاشیه آنها پیچ می خورد. نقاط نکروزه شده سیاه رنگ شده و برگ ها معمولا در شرایط کمبود شدید رنگ ارغوانی متمایل به قرمز پیدا می کنند. نوک و لبه های برگ ممکن است به واسطه انتقال منیزیم از بافت های پیر گیاه به بافت‌ها جدید از بین بروند.

رشد ریشه در گیاهان مواجه با کمبود منیزیم کاهش پیدا می کند و ریشه گیاهان مواجه با کمبود منیزیم به رنگ قرمز تیره تغییر پیدا می کند. گیاهان مواجه با کمبود منیزیم بنیه خود را از دست میدهند و اغلب کوتاه هستند و مرحله زایشی آنها با تاخیر انجام می شود.

نسبت اندام هوایی به ریشه با کمبود منیزیم افزایش می یابد زیرا رشد ریشه در این شرایط نسبت به اندام هوایی بیشتر کاهش می یابد. همچنین کمبود منیزیم باعث توقف تثبیت نیتروژن می شود

 علایم کمبود عنصرمنیزیم در گوجه فرنگی، خیار و توت فرنگی

  علائم کمبود منیزیم در گوجه فرنگی​

کمبود منیزیم در گوجه فرنگی شایع است و باعث کلروز لبه های برگ های مسن تر، کلروز بین رگبرگی در مراحل بعدی، نقاط نکروز در نواحی سبز کم رنگو سبز نبودن رگبرگ های کوچک می شود. در کمبود شدید برگ های مسن تر می میرند و تمام گیاه زرد شده و تولید میوه کاهش می یابد.

علایم کمبود منیزیم در خیار

از علائم کمبود منیزیم در خیار کلروز بین رگبرگی در برگ های مسن تر است که از لبه های برگ شروع شده و به نقاط نکروزه منتهی می شود.

رگبرگ های کوچک سبز نبوده و در کمبود شدید، علائم از برگ های مسن تر به جوان تر سرایت می کند و سپس تمام گیاه زرد شده برگ های مسن چروکیده شده و میمرند.

علائم کمبود منیزیم در توت فرنگی

کمبود منیزیم در توت فرنگی به صورت قهوه ای شدن حاشیه برگ و سپس توسعه یافتن آن به سمت نواحی بین رگبرگی که در کمبود های شدید لکه های کلروزه به نکرز تبدیل می شوند و د مبرگها کوتاه و قاعده برگ سبز و متورم می شود و میوه در گیاهان با کمبود منیزیم رنگشان روشنتر و بافتشان نرمتر است.

رفع کمبود منیزیم

برای رفع کمبود منیزیم می توان از روش های مختلفی استفاده کرد. در صورتی که منیزیم در قالب مواد آهکی در خاک تأمین شود این مواد باید ضمن پخش سطحی در خاک با خاک مخلوط شوند.

مواد آهکی تنها در شرایطی که خاک رطویت داشته باشدو درجه حرارت نیز مناسب باشد در آزادسازی منیزیم برای گیاهان موثر خواهند بود. بنابراین آهک دهی قبل از کشت گیاه توصیه می شود.

در صورتی که از کودهای شیمیایی استفاده می شود روش نواری و شیاری در مقایسه با پخش سطحی تاثیر بیشتری دارد. می توان کودهای سولفات منیزیم، سولفات مضاعف منیزیم و پتاسیم با توجه به توصیه های شرکت تولید کننده استفاده کرد.

برای رفع سریع کمبود منیزیم می توان از محلول پاشی برگی با حجم زیاد با غلظت ۲درصد سولفات منیزیم یا حجم کم با غلظت ۱۰ درصد سولفات منیزیم استفاده کرد.

در کشت هیدروپونیک می توان سولفات منیزیم را به محلول غذایی افزود.

 سمیت منیزیم

​در موارد سمیت منیزیم برگ ها تیره شده و برگ های جوان به سمت بالا خمیده می شوند. می توان با غلظت کلسیم بالا از سمیت منیزیم کاست.

کودهای رایج منیزیم دار

این عنصر در خاک سریع شسته شده و از دسترس گیاه خارج میشود که برای رفع این کمبود از کربنات و سولفات منیزیم استفاده می شود.
محلول پاشی سولفات منیزیم دو تا پنج مرتبه برای رفع کمبود در درختان میوه لازم و ضروری است. اولین محلول پاشی در اوایل خرداد و مراحل بعدی با دو هفته فاصله از هم انجام می گیرد، میزان مصرف ۲ تا ۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد. محلول پاشی منیزیم در مرکبات، انگور و سیب برای جلوگیری از کلروز برگ موثر است.

  • کود اتوماس فسفات: کود اتوماس فسفات، ساخت شرکت ذوب آهن می باشد هم منیزیم و هم آهن دارد.
  • سولفات منیزیم
  • سولفات منیزیم + کربنات منیزیم
  • سولفات منیزیم + سولفات آمونیوم
  • سولفات منیزیم + سولفات پتاسیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )