روش های کنترل بیماری موزاییک انجیر

0

بیماری موزاییک انجیر گسترش جهانی دارد. و اکثر رقم های انجیر به آن حساس هستند. علایم بیماری به شکل  ایجاد موزاییک در سطح برگ تا ایجاد بدشکلی در برگ و میوه می‌باشد.

بیماری موزاییک انجیر

در طی سالیان اخیر ایجاد خسارت های شدید این بیماری در باغات انجیر کاری مناطق مختلف کشور گزارش شده است. که ناقل طبیعی این بیماری نوعی کنه می‌باشد.

بیماری موزاییک انجیر

تاریخچه بیماری موزاییک انجیر

بیماری موزائیک انجیر اولین بار در سال  ۱۹۳۳ از ساحل غربی کالیفرنیا در آمریکا گزارش شد.

در ایران علایم بیماری موزائیک انجیر اولین بار در سال ۱۳۳۸ توسط  منوچهری کاشانی از نواحی ورامین، گرگان، مازندران وگیلان مشاهده شد.

این بیماری در استان مرکزی ( شهر ساوه ) نیز مشاهده شده است. در سال های اخیر هم این بیماری از استان فارس گزارش شده است.

عامل بیماری موزاییک انجیر

عامل این بیماری ویروس Fig mosaic virus (FMV) می‌باشد. که ناقل طبیعی این ویروس نوعی کنه به نام Aceria  ficus است. ژنوم این ویروس تک رشته ای RNA می‌باشد.

سایر مطالب :

روش های بیماری ویروس موزاییک در خیار

بیماری موزاییک گوجه فرنگی و کنترل آن

علایم بیماری موزاییک

از جمله علایم این بیماری به صورت کلی  به صورت لکه های موزاییکی در روی برگ و یا به صورت رگبرگ زردی، ابلقی و رگبرگ نواری دیده می‌شود.

علایم برگ

در برخی برگ ها لکه های کلروتیک (زرد رنگ)، تا حدودی کوچکتر هستند، و به صورت یکنواخت در سطح و حاشیه برگ پراکنده می‌باشند.

در برخی دیگر از درختان بیمار اکان دارد، لکه ها بزرگتر، سبز روشن تا زرد رنگ و به صورت پراکنده مشاهده شود. که به تدریج با زمینۀ سبز رنگ برگ مخلوط شده است.

علایم بد  شکلی در برگ ها، به شکل پیچش و یا کوچک ماندن برگ ها است. برخی درختان آلوده رشد خوبی داشته باشند.  در صورتی که برخی دیگر کاهش رشد را نشان می‌دهند.

علایم میوه

اندازه میوه ها معمولاً از حد طبیعی کوچکترند می‌شوند. و دارای شکل طبیعی نیستند. و علایم بد شکلی را نشان می‌دهند.

بیماری موزاییک انجیر ممکن است، موجب ریزش شدید میوه قبل از رسیدن شود. میوه های انجیر مبتلا به بیماری موزاییک ممکن است لکه هایی به رنگ زرد کم رنگ داشته باشند.

انتقال و انتشار بیماری موزاییک انجیر چگونه است؟

همانطور که گفته شد، ناقل طبیعی این بیماری کنه است، انتقال ویروس موزائیک انجیر با کنه از نوع پایای گردشی می‌باشد.

کنه‌های نابالغ و بالغ می‌توانند ویروس  FMVرا از جوانه‌های انتهایی و سطح زیرین برگ های آلوده گرفته و به سایر درختان انجیر انتقال دهند. کنه ها قابلیت انتقال را بعد از پوست اندازی هم حفظ می‌کنند.

ویروس موزائیک انجیر توسط اندامهای رویشی و همچنین از طریق پیوند یا پیوندک منتقل می‌شود. اما قابلیت انتقال توسط بذر را ندارد.

روش های کنترل بیماری موزاییک انجیر

بهترین و مهمترین روش در مدیریت بیماری موزاییک انجیر استفاده از پایه ها و قلمه های سالم و گواهی شده، وهمچنین کنترل کنۀ ناقل آن می‌باشد.

  • استفاده از نهال های سالم و گواهی شده
  • حذف نهالستان های غیر مجاز که عمدتا باعث تکثیر و گسترش مواد گیاهی آلوده می‌شوند
  • حذف درختان آلوده در باغات انجیر با میزان پایین آلودگی
  • حذف علف های هرز در باغات انجیر و اطراف آن
  • مبارزه با کنه، با استفاده از روش های شیمیایی از غلظت های توصیه شده
  • در اواسط اسفند ماه انجام محلول پاشی با یکی از کنه کش های آپولرو، اورتروس، براروک، نیسورون مخلوط با ۵۰ سی سی روغن باغبانی ولک در ۱۰۰ لیترآب بر روی تمام اندام هایی هوایی درخت انجیر
  • از غلظت های کمترکنه کش های فنرازوکوئین، اسرییرودایکلوفن، پروپارژیرت، اتوکسرازول، هگزی تیازوکس. در صورت نیاز برای سم پاشی مجدد می توان استفاده کرد.
  • از محلول یاشی مجدد یک کنه کش از یک ترکیب شیمیایی در یک فصل زراعی علیه کنه اریوفید درختان انجیر اجتناب کنید چون امکان مقاومت احتمالی وجود دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )