ریزش گل گردو ، دلیل و چگونگی ریزش آن ها!

0

ریزش گل گردو

ریزش گل گردو ، این پدیده بر میزان تشکیل میوه تاثیر منفی دارد و عملکرد درختان گردو را بطور شدیدی کاهش می‌دهد. ریزش گلهای ماده گردو که اصطلاحا PFA نامیده می‌شود. در سال ۱۹۷۸ در رقم سر به طور جدی توجه محققان را به خود جلب کرد.

 ریزش گل های ماده گردو مشکلی گسترده و متنوع می‌باشد. که در سایر ارقام گردو نیز وجود دارد. در مادگی هایی که ریزش می کنند، رشد تخمدان در قطر۴-٣ میلی متری متوقف می گردد.

در گلهای ماده که تخمدان بیش از ۵-۴ میلی متر رشد می‌‌کنند ریزش انجام نمی‌شود و تخمدان هایی که رشدشان متوقف می‌شود پس از یک تا دو هفته از محل اتصال دمگل به ساقه ریزش می‌کنند.

ریزش گل گردو

ریزش گل گردو سراسر جهان

 ریزش گل های ماده گردو در بین گردو کاری ها و ارقام مختلف گردو بطور یکسان وجود ندارد. اما ریزش در همه شاخه های دیده شده است. ریزش در سراسر نواحی تولید گردوی کالیفرنیا وجود دارد.

در فرانسه ریزش گلهای ماده گردو در ارقام سر و پدرو  مشاهده شده است. برخی از محققان معتقدند، ریزش گلهای ماده گردو ممکن است ناشی از کمبود موقتی کربن و نیتروژن در طی رشد سریع بهاره باشد.

کاهش مقدار ذخایر ازت و کربن قبل از بلوغ گلهای ماده در رقم سر بوسیله رشد تعداد زیادی شاتون، اسپور و رشد برگ ها تشدید می‌شود.

بررسی گلهای ریزش یافته نشان داد گلهای ماده غیر عادی تا قبل از توقف رشد تخمدان هیچ گونه ناهنجاری در بافتهای داخلی تخمدان مشاهده نمی‌شود.

ولی پس از توقف رشد فساد سلولی در کلاله، دیواره داخلی تخمک و بافت راهنما دیده شد. میزان تشکیل میوه یکی از اجزاء عملکرد بوده و عامل بسیار مهمی در میزان محصول گردو است. 

ریزش گلهای ماده گردو در گردوی ایرانی بشدت موجب کاهش عملکرد برخی از ارقام می‌گردد. مقدار محصول گردو به دو عامل نسبت شاخه های گلدهنده و مقدار ریزش گلهای مادهگردو بستگی دارد.

مراحل ریزش گل و میوه گر

۱- ریزش گلهای ماده

 ۲-ریزش میوه های گرده افشانی نشده

در هر رقم تنها یکی از این ریزش ها اتفاق می افتد. و در هیچ یک از رقم های مورد بررسی هر دو نوع ریزش مشاهده نشده است.

مطالب مرتبط:

تغذیه و کود دهی درختان گردو

درخت گردو ، معرفی انواع نهال های گردو

کنه گال زگیلی درخت گردو

چگونه می توان از سیاه شدن مغز گردو جلوگیری نمود؟

ریزش گلهای ماده گردو

از شروع باز شدن لبهای کلاله در گلهای ماده گردو که منجر به ایجاد زاویه ١٨٠درجه بین آنها شده، و همچنین در طی دوره پذیرش کلاله، همه گلها حالت معمولی و مشابهی دارند.

ولی حدود شش روز بعد از مرحله پذیرش کلاله مشاهده می‌شود که در تعداد زیادی از مادگیها رشد تخمدان متوقف می‌شود. به صورتی که از سایر تخمدان های همان درخت کوچک تر به نظر می‌رسند. کلاله این گلها کاملا نکروزه (زرد رنگ) می‌شوند.

در حالی که در گلهای معمولی در این زمان فقط نقاطی از کلاله نکروزه شده و قسمتهای دیگر آن به رنگ سبز کمرنگ درآمده اند.

گل هایی که رشدشان متوقف شده به فاصله ١٠تا ١٨ روز پس از مرحله پذیرش کلاله از محل اتصال دمگل به ساقه شروع به جدا شدن از ساقه می‌کنند. به طوری که قطعه ریزشی شامل دمگل و گلهای ماده متصل به آن است.

ریزش گل گردو

ریزش میوه های گرده افشانی نشده گردو

در زمان وقوع ریزش گل های ماده میوه های گرده افشانی نشده دارای قطری به اندازه میوه های گرده افشانی شده هستند. اما کلاله آنها سبز کم رنگ و فاقد نقاط نکروزه است. و هیچگونه ترشحی نیز در سطح کلاله دیده نمی‌شود.

میوه های گرده افشانی نشده در ژنوتیپ‌های مختلف ممکن است از حدود ٧ تا ١۵ میلی متر رشد کنند. و سپس از محل اتصال میوه به دم جدا شوند و دم میوه تا چند روز به شاخه متصل مانده و سپس بیفتد. 

ریزش گلهای گرده افشانی نشده سه تا چهار هفته بعد از گرده افشانی رخ می‌دهد.

جدیدترین خبرها و مطالب کشاورزی ایران و جهان را در کانال تلگرامی ثمر بخوانید. (کلیک کنید)

اثر رقابت بر ریزش گل ماده گردو

ریزش گل ماده گردو با افزایش تراکم گل به ازای سانتی متر مربع سطح مقطع عرضی شاخه، ریزش گلهای ماده افزایش می‌یابد. رقابت بین اعضای مختلف یکی از دلایل مهم ریزش های بعد از شکوفائی در درختان میوه و آجیلی است.

هر چه تراکم گل بیشتر باشد رقابت برای جذب مواد غذائی در بین گلها و میوه های جوان بیشتر است. بنابراین درصد بیشتری از آنها ریزش می‌یابند.

این رقابت از تأمین مواد غذائی ضروری برای تشکیل میوه ممانعت می‌کند. در سیب وقتی تراکم گل پائین است درصد تشکیل میوه افزایش می یابد همچنین در هلو، گلابی، زردآلو، بادام و گیلاس چنین موردی دیده می‌شود.

در گردو شاتونها(گل نر) با مصرف مقادیر زیادی از مواد غذائی ذخیره شده که برای تشکیل میوه لازم است. موجب کاهش درصد تشکیل میوه می‌شوند واین مسئله بویژه در ارقام نر زودرس دیده می‌شود.

ریزش گل ماده گردو به دلیل کمبود عناصر غذایی

ریزش ممکن است ناشی از کمبود موقتی عناصر غذائی در طی رشد شاخساره های بهاره باشد مطابقت دارد زیرا میزان عناصر غذائی ذخیره شده قبل از بلوغ گلهای ماده در رقم سر بوسیله رشد تعداد زیادی شاتون، شاخساره و توسعه برگها کاهش می‌یابد. و این مسئله موجب ضعف گلها و ریزش آنها می‎شود.

نیتروژن

میزان نیتروژن برگ در درختان دارای ریزش کم، کمتر است. این مسئله احتمالا بدلیل جذب میزان بیشتری از نیتروژن توسط میوه های در حال رشد درختان این گروه است. 

کمبود نیتروژن موجب تشدید ریزش گلهای ماده گردو می‌گردد. نشاسته و نیتروژن در چوب دو ساله در طی ریزش گلهای ماده به حداقل میزان خود کاهش مییابد.

میزان ذخیره نیتروژن در چوب و نیز غلظت قندها و نیتروژن در شیره خام با کمبود این عنصر در برگ کاهش می‌یابد. وقتی که نیتروژن کافی در اختیار گیاه قرار دارد میزان تشکیل میوه افزایش می‌یابد.

بر

دانشمندان معتقدند که عنصر بر در فرایند تولید مثلی درختان میوه و خشک میوه ها اهمیت ویژه‌ای دارد. مهم ترین نقش عنصر بر جذب و انتقال یونها و کربوهیدراتهاست.

عنصر بر اثر غیر مستقیمی بر گرده افشانی، لقاح و نمو میوه در مراحل بحرانی رشد دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )