آفت آبدزدک و روش های کنترل آن

0

آفت آبدزدک

آفت آبدزدک نام یک تیره از دسته ی راست بالان است که همه چیز خوار هستند. این حشره با جویدن و قطع ریشه و طوقه گیاه باعث مرگ آن می شوند و همچنین با حرکت خود در داخل خاک باعث ایجاد کانالهایی در زمن میشود. 

آفت آبدزدک

آبدزدک که شبها از گیاهان تغذیه میکند باعث ایجاد خسارات زیادی به همه ی بوته های صفی جات و گیاهان زینتی و چمن ها میشود.

علت نامگذاری این آفت به نام آبدزدک این است که این آفت با حرکت بر روی زمین های شخم خورده و نرم باعث ایجاد حفره هایی در کرت بندی ها میشود و این عمل موجب فرار آب در کرت ها میشود.

مطالب مرتبط:

آفت لیسه سیب (Apple Ermine) ،شناسایی و کنترل آن

آفت کش سایپرمترین و کاربردهای آن

نماتد ریشه‌ای مرکبات ، راه کنترل ومدیریت آفت

چرخه ی زندگی آفت آبدزدک

آبدزدک حشره ای است قهوه ای رنگ با طول ۴ الی ۵ سانتیمتر که گاها در برخی نقاط به طول ۱۰ سانتیمتر نیز مشاهده شده اند.

آبدوزدک ها با بدنی استوانه ای شکل، پاهای جلوی قوی، بالهای جلوی کوتاه که روی سینه و بخشی از شکم قرار دارند، و همچنین با پیش سنه ی بزرگ و ضخیم قابل شناسایی است. آبدزدک که هر ۲ سال یک بار تولید نسل مکند زمستان را در داخل خاک میگذراند و در اواسط فصل بهار از خاک بیرون می آیند و شروع به فعالیت میکنند. 


در زمان جفت گیری آبدزدک حشرات ماده و نر در زیر خاک اقدام به جفت گیری کرده و حشره ی ماده با ایجاد دالان های عمیق که در انتهای آن ها حفره ی وسعی ایجاد میکند اقدام به گذاشتن حدود ۳۰۰ الی ۶۰۰ تخم سفید رنگ میکند.

این تخم ها ۲ الی ۳ هفته ی بعد تبدیل به حشرات کوچک مشود که شبیه به حشره ی کامل است با این تفاوت که بالها هنوز به طور کامل رشد نکرده اند. این پوره ها  با ایجاد دالان های زیر زمینی، زمین را شخم میزنند. 
مناطق انتشار آبدزدک در تمامی اروپا به جز نروژ و فلاند، در غرب آسیا، شمال آفریقا، اسراییل، سوریه، لبنان، قبرس، روسیه، افغانستان، پاکستان و ترکیه است.

روش های کنترل آفت آبدزدک

روش های کنترل؛مبارزه علیه این آفت با استفاده از روش های زراعی، مکانیکی و شیمیاییبه طور توأم انجام می شود:

۱-شخم زدن زمین به منظور از بین بردن تخمها در لانه ها و تخریب لانه ها توصیه می شود.

۲-غرقاب نمودن زمین سبب می شود که حشرات به ناچار دالان های خود را ترک کرده و بهسطح باغچه بیایند و باید آن ها را معدوم کرد.

۳-گذاشتن قوطی های خالی کنسرو و روغن نباتی حاوی روغن موتور یا نفت در سطح خاک:قوطی ها را در سطح زمین طوری قرار می دهند که لبه آن هم سطح یا کمی پایین تر ازسطح خاک قرار گیرد ( در ته ظروف مقداری نفت یا روغن موتور یا آب تا ۴/۱ ارتفاع ظرف میریزند ).

آبدزدک ها که در شب مشغول حفاری مجاری سطحی هستند در ظروف به دام افتاده و نمیتوانند از آن خارج شوند و ظرفها صبح ها باید خالی و معدوم شوند.

سایر روش ها

۴-ایجاد گودال های کود دامی تازه، در اوایل پاییز در اطراف باغچه های آلوده:گودال هایی به عمق ۲۰ – ۳۰ سانتی متر کنده و درون آن را با پهن تازه پر می کنند به طوریکه سطح پهن ۱۰ سانتی متر از سطح خاک بالا باشد.

پوره برای زمستان گذرانی در زیر قشرگرم پهن جمع می شوند. سپس در اواخر زمستان پهن ها را بیرون ریخته و پوره ها را معدوممی کنند.

۵- مبارزه شیمیایی ( الف- تهیه طعمه مسموم، ب- استفاده از سموم گرانول )

جدیدترین خبرها و مطالب کشاورزی ایران و جهان را در کانال تلگرامی ثمر بخوانید. (کلیک کنید)

انواع روش های مبارزه شیمیایی

الف- تهیه طعمه مسموم:

حشره کش کار با ریل یا پودر سوین ۸۰% به مقدار ۳ کیلوگرمسبوس گندم به مقدار ۱۰۰ کیلوگرم + آب ۴۰ – ۶۰ لیتر.

نحوه تهیه طعمه:

در ظرفی پودر سوین را با مقدار کمی آب خمر کرده و آنرا در ۱۰ لیتر آب حلمی کنند. سپس بقیه آب را اضافه کرده و بهم می زنند- بتدریج این محلول سمی را روی تودهی سبوس ریخته و با دستکش و یا وسیله دیگر بخوبی بهم می زنند تا به صورت اوماجی نرمدرآید به طوری که وقتی روی زمین می پاشند به صورت دانه های ریز در آید.

پخش طعمهمسموم باید عصر هنگام بعد از خنک شدن هوا به مقدار ۵ گرم در هر متر مربع در کنار بوته ها،ردیف های کاشت و یا سطح زمینی قرار داده شوند. مقدار طعمه بسته به اینکه کشت خطییا کرتی باید حدود ۸۰ کیلوگرم در هکتار لازم است.

ب- استفاده از گرانول سموم:

در زمینی آلوده می توان گرانول ۱۰% کاربوفوران و یا گرانول دیازینون ۱۰% به میزان ۲۰ کیلو درهکتار و یا گرانول دورسبان ( کلر پریفوس اتیل ) ۵% به میزان ۲۰ – ۳۰ کیلو در سطح یک هکتار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )