آفات و بیماری های گیاه اسفناج

0

آفات و بیماری های گیاه اسفناج می توانند به گیاه اسفناج صدمه زده و آن را مورد حمله قرار دهند.

رایج‌ترین آفات و بیماری های گیاه اسفناج عبارتند از:

  • آنتراکنوز Anthracnose Colletotrichum spp.
  • بوته‌میری و پوسیدگی ریشه Damping off and Root rot.
  • سفیدک دروغی Downy mildew (Blue mold) Peronospora farinosa.
  • فوزاریوم (Fusarium wilt (Fusarium oxysporum.
  • ویروس موزاییک خیار (Cucumber mosaic virus (CMV.

گیاه اسفناج

برگهای اسفناج دارای کربوهیدرات، چربی، ویتامین ب، ای، سی، آهن، پتاسیم، کلسیم، مس، منیزیم، سدیم، فسفر، روی هستند.

اسفناج برای افرادی که بیماری فشار خون یا کم خونی دارند ماده غذایی مناسبی است. همچنین آب اسفناج برای این افراد مناسب است.

آفات و بیماری های گیاه اسفناج

مهم ترین آفات و بیماری های گیاه اسفناج

بیماری های گیاه اسفناج

ویروس موزاییک خیار

این ویروس به اغلب سبزیجات آسیب وارد می‌کند. برگهایی که آسیب می بینند لکه های زرد با شکل های غیر طبیعی نشان می دهند.

این ویروس باعث بد فرم شدن برگها می‌شود.در مراحل پیشرفته این بیماری لبه های برگ ابتدا زرد و سپس قهوه ای می‌شوند.

این برگها به تدریج خشک شده و می‌میرند. در زمان رشد رویشی ویروس بوسیله آفت شته منتقل می‌شود.

در طول سال ویروس ها در دانه ها باقی می‌مانند.

برای جلوگیری از این بیماری باید از بذرهای سالم و گواهی شده استفاده کنید.

بقایای محصولات قبلی و گیاهانی که علائم بیماری را نشان می‌دهند را حذف کنید.

همچنین برای جلوگیری از وقوع بیماری ها باید آفات مکنده مثل شته ها را کنترل کنید.

مطالب مرتبط:

آفت مگس مینوز اسفناج

بیماری ویروس موزاییک کاهو

سفیدک داخلی گیاه اسفناج (Downy mildew)

سفیدک داخلی بوسیله قارچی به نام پرونوسپورا اسپیناسیا ایجاد می‌شود. در زیر برگ ها در زیر لکه ها توده های پرزدار خاکستری دیده می‌شود.

در آب و هوای سرد و مرطوب لکه ها گسترش می‌یابند و سر انجام تمام سطح برگ را می‌پوشانند. بافتهای آسیب دیده فرو رفته شده و از گیاه جدا می‌شود.

شروع بیماری در دماهای کمتر از ۲۴ درجه سانتی گراد و رطوبت بالا شروع می‌شود. از جمله راههای کاهش این بیماری رعایت تناوب زراعی است و حداقل تا سه سال بعد از اسفناج مجدد کشت نشود.

از بذرهای سالم استفاده شود و بذرها با قارچکش هایی مانند پلی رام، کاپتان یا الیت آغشته شوند.

پوسیدگی سفید اسفناج

پوسیدگی سفید اسفناج بوسیله  نوعی قارچ به نام Albugo candida ایجاد می‌شود. بر روی برگها لکه های زرد و رنگ رفته ای ظاهر می‌شود.

این بیماری در سطح زیرین برگها لکه های قارچی به شکل دایره های سفید تشکیل می‌دهد. برگهای شدیدا آسیب دیده خشک شده و می‌افتند.

از راههای کنترل و کاهش این بیماری جمع آوری و از بین بردن باقی مانده های گیاهان بعداز برداشت است.

استفاده از بذرهای سالم و تیمار شده با ترکیباتی مانند اورتیوا ۲۵۰، ریدومیل ام زد طلایی هم توصیه می‌شود.

بیماری آنتراکنوز اسفناج

بیماری آنتراکنوز بوسیله نوعی قارچ (Colletotrichum spinaciae) ایجاد می‌شود. در برگهای آسیب دیده لکه های زرد و سفید ایجاد می‌شود.

اگر شرایط محیطی مناسب باشد لکه ها به صورت یکنواخت تمام سطح برگها را اشغال می‌کند. برگها قهوه ای شده و به تدریج شروع به افتادن می‌کند.

اگر دما و رطوبت افزایش پیدا کند بیماری می‌تواند تمام محصولات را از بین ببرد. بیماری در بقایای گیاهان محصولات قبلی بعد از برداشت زمستان گذرانی دارد.

رعایت تناوب ۱ تا ۲ ساله بعد از اسفناج، از بین بردن باقی مانده محصولات بعد از برداشت، استفاده از بذرهای سالم و تیمار بذرها با استفاده از قارچکش هایی مانند پلی رام،ریدومیل، کاپتان یا الیت برای کنترل این بیماری توصیه می‌شوند.

بیماری پژمردگی فوزاریومی اسفناج

این بیماری بوسیله نوعی قارچ به نام Fusarium oxysporum ایجاد می‌شود. اولین علائم این بیماری به صورت زرد شدن برگهای بالغ نشان داده می‌شود.

این بیماری در مدت زمان کوتاهی ایجاد شده و تمام گیاهان را آلوده می‌کند و از بین می‌برد.

اگر یک برش عرضی از ریشه تهیه کنیم می‌توانیم بافت آوندی آلوده شده و بیمار را تشخیص دهیم که دارای میسلوم قارچ است.

ظاهر این بیماری در دماهای بالاتر از ۲۷ درجه سانتی گراد و خشکی طولانی مدت دیده می‌شود.

قارچ عامل این بیماری در خاک باقی مانده و زمانی که محصولات کاشته می‌شوند و شرایط آب و هوایی مناسب شوند بیماری ایجاد می‌شوند.

از جمله راههای کنترل این بیماری نگهداری رطوبت کافی در خاک است. رعایت تناوب زراعی به مدت سه سال، ضد عفونی بذرها با قارچکش توپسین ام، ۰٫۵ تا ۱ درصد می‌باشد.

بیماری پیتیوم اسفناج

این بیماری هم یکی از بیماری های مهم در نشاها و دانهال ها است. این بیماری بیشتر در مراحل ابتدایی جوانه زدن و خارج شدن ۲ تا ۳ برگ حقیقی نشاها ظاهر می‌شود.

اگر این قارچ به گیاه حمله کند بافت آسیب دیده از سطح زیر زمین شروع به تیره تر شدن می‌کند و آبکی و پوسیده می‌شود.

ظهور این بیماری در دماهای بین ۱۸ تا ۳۰ درجه سانتی گراد و رطوبت بیش از ۹۰ درصد بیشتر شایع است.

از جمله راههای کنترل این بیماری حذف گیاهچه های بیمار و ضد عفونی کردن خاک منطقه و کنترل آبیاری است.

از جمله راههای کنترل این بیماری ضد عفونی کردن بستر و بذرها قبل از کاشت است.

ضد عفونی کردن بذرها با استفاده از قارچکش هایی مانند پریکور انرژی و کاپتان هم از راههای کنترل این بیماری است.

بیماری لکه برگی کلادوسپوریومی

این بیماری بوسیله نوعی قارچ به نام (Cladosporium variabile) کنترل می‌شود.

بیماری لکه برگی فقط در بعضی از سالها در مزارع دیده می‌شود. این بیماری قارچی با حمله به برگها می‌تواند باعث ایجاد خسارت معنی داری در حدود ۷۵ تا ۱۰۰ درصد شود.

در روی سطح برگها لکه های نا منظمی ظاهر می‌شود. به تدریج بیماری سرتاسر گیاه و سطح زیرین برگها و زیر لکه ها را می‌پوشاند.

زیر برگها و لکه ها بوسیله توده های خاکستری مایل به بنفشی احاطه می‌شوند. بافت های آسیب دیده کم کم خشک شده و ریزش می‌کنند.

ظاهر شدن بیماری در دماهای بالا و رطوبت بالا و کمبود تهویه اتفاق می‌افتد. برای کنترل بیماری بافتهای بیمار را از بین ببرید. آفتاب دهی خاک انجام شود. با استفاده از قارچکش هایی مانند توپسین ام یا اورتیوا بذرها ضد عفونی شود.

آفات اساسی گیاه اسفناج

لیسه های چند میزبانه که به تعداد زیادی از گیاهان و گلها حمله می‌کنند و باعث نابودی گیاهان می‌شوند.

آفات و بیماری های گیاه اسفناج

شته‌ها

شته ها هم آفات چند میزبانه هستند و از یک گیاه وارد گیاه بعدی می‌شوند. آنها به طور بی اختیار گسترش پیدا کرده و از یک گیاه به گیاه دیگر می‌روند. آنها به شکل کلونی بیشتر روی برگهای جوان  و نوک جوانه ها زندگی می‌کنند.

این آفات با تغذیه از شیره گیاهی باعث ایجاد استرس و آسیب شدید به گیاهان و در نهایت مرگ گیاه می‌شود. برای مبارزه با این آفت با در نظر گرفتن دوره کارنس از سمومی مانند کنفیدور یا موسپیلان یا آکتارا استفاده می‌شود.

مگس سفید گلخانه

این آفت هم بیشتر در شرایط گلخانه ها و در تمام طول سال و تابستان در مزارع فعالیت می‌کند. در گلخانه بین ۳ تا ۶ نسل در سال دارد. آفات مسن و لاروها به شکل کلونی زندگی می‌کنند.

در نتیجه حمله این آفت برگها اتیوله و خشک شده و می‌افتند. برای کنترل این آفت باید بقایای محصولات را جمع آوری کرد. خاک گلخانه بوسیله آفتاب دهی ضد عفونی شوند. از سمومی مانند آکتارا، کنفیدور یا موسپیلان استفاده شود.

کنه‌ها

کنه‌ها هم از آفات اسفناج هستند ولی به سختی دیده می‌شوند. این آفات هم چند میزبانه هستند. آنها از مایع سلولی گیاهان تغذیه می‌کنند.

حمله این آفات به گیاهان باعث محدود شدن گلدهی و کوتوله شدن گیاهان می‌شوند. برای کنترل این آفات از سمومی مانند انویدور یا ورتیمک استفاده شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )