انواع بیماری های برنج

0

برنج ، غذای اصلی ما ایرانیان را تشکیل می دهد. این محصول کشاورزی نیز مانند سایر محصولات دچار بیماری می شود.

شالیزار نیز مانند سایر محصولات کشاورزی دچار بیماری های قارچی و  باکتریایی شود. به دلیل تنوع کشت و کار در زراعت برنج، احتمال بیماری هایی چون پوسیدگی طوقه، لکه قهوه ای، بلاست، ژیبرلا، شیت بلایت و … وجود دارد. این بیماری ها در صورت عدم کنترل به طور جدی موجبات کاهش محصول را فراهم می نمایند.

کنترل از انواع بیماریهای برنج

انواع بیماری های برنج از طریق ضدعفونی کاهش می یابد. برای جلوگیری از بیماریهای قارچی و باکتریایی، نیاز به ضدعفونی بذر برنج است. مراحل کاشت، داشت و برداشت از ارکان مهم در زراعت محصول است. مدیر جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم ضدعفونی بذر برای جلوگیری از بیماریهای قارچی و باکتریایی، به کشاورزان توصیه کرد از سموم قارچکش توصیه شده از قبیل سلست، تریفمن و رورال استفاده شود.

ضدعفونی کردن بذر و سبک و سنگین کردن بذر شالی

همانطور که اشاره کردیم، برای جلوگیری از اکثر بیماری های برنج، ضدعفونی بذر انجام می شود. بذر را به مدت ۲۴ ساعت در محلول آب و قارچکش قرار داده تا ضدعفونی بذر صورت گیرد. پس از ۲۴ ساعت از آب حاوی قارچ کش جدا شده و عملیات جوانه زنی را انجام می دهیم.

سبک و سنگین کردن بذر شالی

ابتدا بذر را در آب می ریزیم و تمامی بذر های پوک روی آب جمع شده و با صافی از روی آب جدا می شود.

اقدامات بعد از خارج کردن بذر از آب نمک

۲ الی ۳ بار بذر با آب شستشو داده تا شوری بذر از بین برود سپس بذرهای شسته شده در آب معمولی به مدت ۲۴ ساعت جهت خیساندن برای خزانه گیری اقدام می شود.

نکات مهم درعملیات ضدعفونی بذر برنج

  • از کشاورزان شالیکار درخواست می شود نسبت به انتخاب بذر سالم دقت نموده و برای جداسازی دانه های کوچک و سالم از محلول آب و نمک (۵/۱ درصد) استفاده کنند.
  • بذر آماده شده باید رطوبت لازم را جذب نماید. به همین دلیل به مدت ۲۴ ساعت در آب معمولی بین ۳۰ تا۴۰ درجه سانتیگراد قرار داده شود.
  • طی ۲۴ ساعت، بذر ۳ الی ۴ بار با قارچ کش مخلوط می شود. بنابراین قارج کش به همه قسمتهای بذر آغشته می شود.
  • هنگام تامین رطوبت نباید به جوانه ها آسیب وارد شود. در زمان ضدعفونی تا جوانه دار شدن بذر و حتی زمان پاشیدن آن در خزانه، نکات ایمنی (عدم آشامیدن و خوردن و سیگار کشیدن و …) رعایت شود. قسمت های آلوده بدن به محلول سمی کاملا با آب و صابون شستشو داده شود.

قارچ کش های مرسوم در بذر شالی

۱-تری فو میزول با نام تجاری (تریفیمین) و نحوه مصرف ۳/۳ میلی لیتر برای هر کیلوگرم بذر

۲-فلودیوکسونیل با نام تجاری (سلست) ۵/۲% به میزان ۲ میلی لیتر برای هر کیلوگرم بذر

۳-کاربوکسین تیرام با نام تجاری (ویتاواکس تیرام) ۷۵درصد به میزان ۲ گرم برای هر کیلوگرم یا ۴۰% ۲/۵میلی لیتر برای هر کیلوگرم بذر

۴-بتیوفنات متیل به اضافه تیرام با نام تجاری (هومای کت) به میزان ۳ گرم برای هر کیلوگرم بذر

آرال شیمی از طریق تولید محصولات در این زمینه فعالیت می کند.

مروری کلی بر مهمترین بیماری های برنج و راهکارهای مبارزه با آن ها

انواع بیماری های برنج، روش های مبارزه و قارچ کش های شیمیایی مرسوم در این زمینه را معرفی می کنیم.

بیماری گال سیاه برنج

علائم بیماری گال سیاه

بیماری تولید نشدن ساقه و کوتولگی خیلی شدید( Rossete )  است . گال ها در پشت برگها بوجود می آیند. این گال ها ابتدا سبزند و سپس سیاه رنگ می شوند.

گالها روی رگبرگها کشیده هستند. ویروس توسط زنجیره Laodelfax striatellus انتقال میابد. قطر ویروس ۵۰-۷۰ نانومتر است. احتمال دارد با Rice black streaked dwarf virus  ارتباط داشته باشد. این ویروس با ویروس کوتولگی زبر ذرت مقایسه شده است. طبق نتایج این دو ویروس به هم نزدیک هستند.

Fijivirus ها دارای دو پوشش پروتئینی اند. در بیشتر آنها پوشش داخلی مشابه است. همچنین اکثرا هنگام خالص سازی لایه خارجی را از دست می دهند. این بیماری در فیروزآباد ، ممسنی وکهکیلویه وبویراحمد زیاد است.

بیماری سوختگی غلاف برگ برنج

روش های مبارزه با بیماری سوختگی غلاف برگ برنج

•تیلت ۱لیتر در هکتار
•رورال تی اس ۱ کیلوگرم در هکتار یک تا دو مرتبه
pcp•  پنتاکلروفنول ، بنومیل ، بازیتاک

علائم بیماری

لکه های بیضوی به رنگ سبزخاکستری است. این لکه ها وسعت می یابد. مرکز لکه ها سفید شده و حاشیه آنها قهوه ای رنگ است. روی این لکه ها اسکلرت قارچ تشکیل می شود که به سهولت جداشده و می افتد. درمحیط مرطوب میسیلیوم قارچ به شدت رشد می کند. به تدریج سطح غلاف برگ را به صورت پوشش سفید رنگی در برمی گیرد.
در مزرعه لکه ها معمولا ابتدا روی غلاف برگ ها در نزدیک سطح آب مشاهده می شود. این لکه در شرایط مناسب در قسمتهای بالایی غلاف و حتی روی سطح برگ ایجاد می گردد. در صورت اتصال این لکه ها معمولا کل یک برگ خشک یا حتی کلیه برگ های بوته از بین می روند و می میرند.

بیماری لکه قهوه ای

یکی از انواع بیماری های برنج، لکه قهوه ای می باشد. عامل این بیماری قارچ است.

بیماری لکه قهوه ای

روش های مبارزه  با بیماری لکه قهوه ای

  1. یکی از مواردی که کمک زیادی در کاهش خسارت بیماری خوا هد کرد، جلوگیری از جریان آب از مزارع آلوده به مزارع سالم است.
  2.  تیسدال بافروکردن بذور به مدت ۱۶ساعت در آب سرد و سپس به مدت ۱۵ دقیقه در آب گرم ۵۴ درجه سانتیگراد برای ضد عفونی بذور می توان نتیجه مثبت گرفت.
  3. بذور سالم برای کاشت استفاده گردد. ضد عفونی بذور آلوده به وسیله مواد شیمیایی مانند کلروردومرکور، نیترات دارژان، سولفات دوکوئیور، هیپوکلریت کلسیم ، فرمل و فنول تا حدودی در کاهش بیماری موثر است. قارچکش مانکوزب و یا مخلوط بنومیل و تیرام به نسبت ۵در هزار برای این منظور مناسب می باشند.
  4. کاشت ارقام مقاوم به بیماری، یکی از عمده ترین راه کنترل این بیماری می باشد .
  5. معدوم کردن بقایای بوته های برنج آلوده و از بین بردن علف های هرز مفید است.
  6. مهمترین مورد در کنترل بیماری لکه قهوه ای برنج، رعایت اصول تغذیه و کاربرد صحیح مواد غذایی در خاک و جلوگیری از فشار های مربوط به آبیاری ناصحیح است. اصلاح خاک و زهکشی آن ضروری است.

خسارت بیماری لکه قهوه ای

۱- بذور آلوده سیاه رنگ و کپک زده بوده و به خوبی جوانه نمی زنند .

۲- آلودگی گیاهچه ها در خزانه. در صورت شدت بیماری، سطح برگی گیاهچه ها کاهش یافته و سبب ضعف آنها می گردد.

۳-نوع دیگر خسارت چروک خوردگی و لاغر ماندن دانه ها می باشد. این بیماری مربوط به ضعف بوته ها در اثر آلودگی برگها و گلوم ها است.

علائم بیماری لکه قهوه ای

نشانه های بیماری روی برگها، غلاف برگ، کلوپتیل، گلوم ها و دانه ظاهر می شود.

روی برگهای اولیه، نقاط قهوه ای، کوچک و گرد ابتدا سرسوزنی تشکیل شده که بعدا وسعت یافته و به شکل لکه های بیضی شکل یا گرد در می آیند. روی گلوم ها لکه های سیاه رنگ ظاهر شده که ممکن است، تمامی سطح آن را فرا گرفته و پوشش مخملی قهوه ایی تا سیاه رنگی که بار قارچ ( کنیدیوفورها وکنیدیها ی قارچ) می باشد، سطح آن را بپوشاند.

در مورد اخیر دانه ها چروکیده و تغییر رنگ می دهند. گاهی بذور آلوده سالم به نظر می رسد.

بیماری پوسیدگی طوقه برنج

مبارزه با بیماری پوسیدگی طوقه برنج

ضدعفونی بذر با ویتاواکس، تیابندازل، سرزان، بنومیل، تری سیکلازل و زینب به میزان ۲ گرم برای هر کیلو بذرمناسب می باشد.

علائم بیماری پوسیدگی طوقه برنج

واضح ترین علائم بیماری بلند شدن غیر طبیعی بوته های برنج است. بوته نازکتر وسبز روشن می باشد. این زردی از انتهای بوته شروع می شود. در موقع تشعشع نور خورشید و بارندگی خفیف، بوته های آلوده بلندقد به وضوح دیده شده که تعداد پنجه های آن کم و برگ ها یکی پس از دیگری از پایین به رنگ قهوه ای در آمده لوله ای شده و می میرند.

بعضی مواقع خوشه هایی به وجود می آیند که دارای بذر توخالی هستند. در مزارع کم آب علاوه بر سیاه شدگی محل طوقه توده قارچ به صورت متراکم سفیدرنگ مشاهده می شود.

پوسیدگی غلاف

علایم بیماری به صورت لکه های خاکستری قهوه ای با حاشیه قهوه ای و مرکزخاکستری درسطح فوقانی غلاف برگ نزدیک به خوشه است.

خوشه ها پوسیده می شود و قسمت عمده ای از آن داخل غلاف باقی می ماند. این بیماری درحرارت ۲۰تا۲۸ درجه سانتی گراد به شدت توسعه یافته و در زیر۱۳درجه، رشد نمی نماید.
این بیماری گاهی روی ساقه های آلوده به کرم ساقه خوار برنج وویروس زرد کوتولگی همراه است.

پوسیدگی ساقه

علایم اولیه این بیماری، چند هفته قبل ازخوشه دادن به صورت زردی و مرگ برگها است.
لکه های تیره و پوسیده روی غلاف های نزدیک آب ایجاد می شود. نهایتا تمام سطح برگهارا فرا می گیرد و حتی امکان دارد کلیه پنجه ها را خشک کند.

درحالت حاد، اغلب اندام سیاه تولیدمی نماید و قارچ به صورت پوشش زردخاکستری رنگ روی لکه ها را می پوشاند. این اسکلرت ها باعث انتشار بیماری به وسیله آب آبیاری می شود.

سیاهک پنهان

این بیماری درشرایط مرطوب دیده می شود. دانه ها گرد شده و تغییرشکل یافته و به قطر بیش از ۱ سانتیمتر می رسند. این دانه ها حاوی اسپر قارچ می باشند. رنگ پوست ابتدا نارنجی و سپس خاکستری زرد یا سیاه می گردد. درجهت مبارزه استفاده از ارقام مقاوم، جمع آوری دانه های آلوده و سم پاشی با قارچ کشها روی خوشه ها چند روز قبل از خوشه دادن توصیه شده است.

زردی نوک برگ های مسن

عامل این بیماری نوعی ویروس است. حدود دو تا سه هفته بعد از نشاکاری نوک برگهای مسن ابتدا زرد شده و سپس زرد روشن تا نارنجی می گردد. سپس بوته ها کوتوله شده و پنجه زنی کاهش می یابد. درصورتی که آلودگی دیر هنگام صورت گیرد علایم مشخص نبوده و بعد از آلودگی برگهای مسن باعث خشک شدن آنها می شود.

بیماری تونگرو

ناقل این بیماری زنجرک سبز می باشد. بوته های آلوده کمی کوتوله می شوند. پنجه ها ممکن است به تعداد معمول بوده یا مختصرا کاهش یابد. علایم بیماری در ارقام مختلف متفاوت بوده، نوک برگها زرد تا نارنجی و غالبا به سمت پایین پیشروی می کند.

لکه های کوچک زنگ مانند روی برگهای مسن تر ظاهر می شود. برگهای جوان دربین رگبرگها حالت موزاییک داشته و اگر آلودگی درجوانی انجام شود، محصول خیلی کاهش می یابد.

استفاده از ارقام مقاوم و سمپاشی علیه حشرات ناقل یکی از مفیدترین راه مبارزه است.
برگ نارنجی
بوته های آلوده کوتاه نشده ولی به رنگ زردطلایی ونارنجی روشن می گردد.آلودگی از برگهای مسن وازنوک آنهاآغازمی شود،برگهاازطول پیچیده ومی میرند. گیاهچه های آلوده مرده وپنجه زنی بوته های مسن کاهش می یابدوروی آنهاخوشه ای تشکیل نشده یاخوشه هابدون بذرهستند.زنجرک زیکزاکی ناقل بیماری است.

کوتولگی علفی

این ویروس به وسیله زنجرک ها منتقل نمی شود .این بیماری سبب تولید بوته های حالت علفی کوتوله شده که گیاهچه های ریزمتعدد دارند. بوته های آلوده رشد ایستاده داشته، برگها رنگ پریده تا زردرنگ می گردند ومعمولا نمی میرند و لکه های زنگ متعدد روی برگهای آلوده به وجودمی آید.

بلاست برنج

روشهای شیمیایی مبارزه

سمپاشی بوته ها

پاشیدن محلول بردو قبل از بیرون آمدن خوشه ها کاملا موثر است. سمپاشی بوته ها با سم کاسومین ۰/۲ به میزان ۱ لیتر در هکتار در دو مرتبه (یکی در موقع ظهور خوشه ها و دیگری ۷ روز بعد از آن) بر علیه بیماری بلاست موثر بوده است.

قارچکش هینوزان از نظر مبارزه با بلاست برگ و خوشه در درجه اول اهمیت است. قارچ کشهایی نظیر بنومیل، برستان و توپسین ام نیز با نتایج مطلوب به ترتیب بعد از هینوزان قرار دارند.

سمپاشی بوته ها با قارچکشهای تری سیکلاژل، هینوزان و بنومیل در مرحله خوشه دهی (که بلاست خوشه ، مر حله هم بیماری است ) از سایر قارچکشها موثرتر است. میزان سم مصرفی ۱ کیلوگرم سم خالص در هکتار می باشد .

ضدعفونی ریشه گیاهچه ها

ضدعفونی ریشه گیاهچه ها در محلول ۱/۵ درهزار ماده موثر سم تری سیکلاژل به مدت ۲۰ دقیقه در کنترل بیماری موثر خواهد بود.

جدیدترین خبرها و مطالب کشاورزی ایران و جهان را در کانال تلگرامی ثمر بخوانید. (کلیک کنید)

مبارزه زراعی

علاوه برکاشت ارقام مقا وم در برابر بیماری بلاست برنج ،با کاربرد عملیات زراعی مناسب این بیماری قابل کنترل است. موقع کاشت تاثیر مهمی در تو سعه بلاست دارد. در کاشت زود در ژاپن بیماری کمتر مشاهده می شود. در این موقع کاشت، درجه حرارت برای جوانه زدن اسپر کم است. آزمایشاتی که در ایستگاه تحقیقات برنج آمل صورت گرفت، نشان داد که بیماری در کاشت های دیر هنگام، شدت بیشتری دارد. گیاهچه هایی که از خزانه های خشک به دست می آیند به بلاست حساس اند. زیرا در سلولهای اپیدرمی این نوع گیاهچه ها مقدار سیلیکون کمتر است.

ضد عفونی بذر

در صورتی که بذر را مدت ۲۴ ساعت در محلول ۰/۲ درصد کالیمات ، خیس کنیم ، از آلودگی کاسته می شود. ضدعفونی بذر با بنومیل به نسبت ۳ گرم برای هر کیلو بذر امکان پذیر می باشد. ۱۹۷۹ضدعفونی بذر را با مخلوط بنومیل ۰/۰۲ وتیرام ۰/۰۲ به مقدار ۵ در هزار مفید دانست.

علا ئم بیماری

قارچ روی برگها، گره و قسمتهای مختلف خوشه و دانه و به ندرت گاهی روی غلاف برگ ایجاد لکه می کند. لکه های روی برگ بیضوی  و در دو انتها کم بیش نوکدار ( دوکی شکل ) هستند. مرکز لکه ها معمولا خاکستری یا سفید بوده و حاشیه آنها قهوه ای یا قهوه ای قرمز می باشد.

لکه ها معمولا از کوچکی شروع شده، بتدریج آب سوخته، سفید رنگ و خاکستری یا به صورت نقاط آبی رنگ می شود. لکه ها در رقم حساس و درشرایط مرطوب به سرعت بزرگ شده و برای مدتی خاکستری باقی می مانند، روی رقم خیلی مقاوم لکه ها قهوه ای و سرسوزنی است .

در روی برگهای رقم حساس، ممکن است لکه های زیادی به وجود آمده و در اثر توسعه آنها سبب پژمردگی و مرگ آن گردد و یا نشاها یا بوته ها در موقع پنجه زدن در مزرعه کاملا خشک شوند.

در حالی که روی ارقام مقاوم،گاهی لکه های سرسوزنی تشکیل می شود. گره ها آلوده شده و قسمت انتهایی بوته خشک می شود. نقاط مختلف خوشه احتمال آلودگی داشته و سبب پوسیدگی گردن و یا تمام جاهای منشعب از آن می گردد.

پیشرفت بیماری

در صورت پیشرفت بیماری دانه ها پوک و سنبله به رنگ سفید مایل به خاکستری در می آید. علائم اولیه بیماری بلاست بستگی به شرایط اقلیمی دارد. در نواحی معتدل که دوران باران های ریز یا بارندگی خفیف طولانی می باشد. بلاست برگ در مرحله پنجه زدن شدید بوده و اغلب، تمام بوته ها می میرند.

در نواحی گرمسیری روی گیا هچه ها لکه هایی ایجاد می شود. بعد از نشاکاری به ندرت آلودگی شدید است ولی اگر محیط مناسب شود بلاست گردن رخ می دهد. در عراق جایی که هوا گرم و خشک باشد بلاست گره در محل بالای سطح آب ایجاد می شود.

تاثیر مواد غذایی روی بیماری

پتاسیم 

آزمایشات اولیه در ژاپن نشان داده که مصرف پتاس آلودگی را تخفیف می دهد ولی بعدا معلوم شد که مصرف زیاد آن در صورتیکه بوته ها مقدار زیادی ازت کسب کرده باشند ، سبب شدت بیماری می شود. در بررسیهای خود معلوم نمود که درخاک کم پتاس مقدار زیاد پتاس بیماری را برای مدتی شدت داده ولی بعدا آن را کاهش می دهد. در خاکی که از لحاظ پتاس غنی باشد، بیماری همیشه با افزایش پتاس که مقدار زیادی ازت هم به آن اضافه شده، شدید می شود. علت این امر را مشا هده نموده اند که جوانه زدن اسپرها و ایجاد دیسک چسبنده در قطره شبنم روی گیاهی که مقدار زیادی پتاس دریافت کرده، تحریک شده است.

ازت

اثر ازت روی بیماری با شرایط خاک ، اقلیم وهمچنین روش کاربرد کود ازته متفاوت است . شدت بیماری وقتی که کود ازته زود اثر ،مانند سولفات دوآمونیوم در یک مرحله به مقدار زیاد بکار رود زیاد می شود ووقتی که کاربرد در چند مرحله باشد ، بیماری تخفیف می یابد .کود سرک وکاربرد کود سبز اغلب سبب تشدید بیماری می شود.

سیلیس

بوته های برنجی که سلولهای اپیدرمی آنها، حاوی مقدار زیادی ترکیبات سیلیسی بوده و سیلیکاته شده اند، از بیماری بلاست کمتر خسارت می بینند و با افزایش سیلیس بوته برنج مقاوم می شود. نشان داده اند که تراکم و استقرار سیلیس در سلولها درمراحل اولیه نفوذ قارچ به اپیدرم می تواند به صورت یک عمل فیزیکی نقش سدی را ایفا می کند ولی بعد از آلودگی ونفوذ قارچ، اپیدرم سیلیکاته شده و لایه سیلیسی نمی تواند مانع رشد بیشتر قارچ شود.

فسفر

اثر کودهای فسفره روی بیماری بلاست معمولا زیاد نیست. آزمایش هایی در ژاپن نشان داده که ازت به میزان زیاد مصرف شده کاربرده کودهای فسفره زیاد نیز بیماری را تشدید می نماید. در حالی که مقدار فسفر کم باشد و رشد گیاه را تقلیل دهد یا مانع رشد آن شود، تکمیل فسفات، بیماری را کاهش می دهد ولی کاربرد بیشتر از حد آن سبب تشدید بیماری می شود.

مطالب مرتبط :
زراعت برنج و دانستنیهای ضروری آن

عوامل مهم در آلودگی

۱- رطوبت خاک

۲- ارقام مقاوم

۳- زیادی ازت موجب افزایش آلودگی می شود. همین طور فسفر هم آلودگی را افزایش می دهد. ۴- درجه حرارت بهینه دما ۲۸-۲۴ درجه سانتیگراد است. ۵- رطوبت هوا.۶- قارچ دارای نژادهای زیادی است.

بیماری فوزاریومی برنج

عامل بیماری Fusarium proliferatum با نام قدیمی F.moniliform است. ایجاد پوسیدگی طوقه می کند. ریشه سالم است و گیاه از طوقه می پوسد. میکروکنیدیوم این قارچ زنجیری است.

در ایران F.moniliform گزارش شده است که بیماری باکانا ایجاد می کند (Bakanae disease). قارچ باعث بلند شدن ارتفاع برنجها می شود. فرم جنسی این قارچ Gibbrella fujikuroi است که تولید جیبرلیک اسید می کند. جیبرلیک اسید را اولین بار از این قارچ گرفتند. برای کنترل باید از ارقام مقاوم استفاده کرد.

بیماری پوسیدگی فوزاریومی برنج

بیماری پوسیدگی غلاف برنج

روش های کنترل بیماری

۱: ایپرودیون+ کاربندازیم
۲: پروپیکنازول (۱لیتر در هکتار کاهش تراکم مزرعه).
عامل بیماری Rhizoctonia solani .AG:1A با فرم جنسی Thanatephorus cucumeris است. روی غلاف لکه هایی ایجاد می کند و بعد روی پهنک برگ می زند. طول لکه ها ۳-۲ سانتیمتر است.

روی لکه ها اسکلروت ایجاد می شود. بقاء قارچ نیز به صورت اسکلروت است. بیماری در شرایط مزرعه انبوه مهم است.
نوعی بیماری دیگر ریزوکتونیایی نیز در ایران گزارش شده که علائم آن به صورت نقاط متمرکز روی غلاف است. نام بیماری را Aggregate sheat spot گذاشته اند و عامل آن Rhizoctonia oryzae-sativa است.

سفیدک داخلی برنج

علایم بیماری به صورت لکه های رنگ پریده زرد یا سفید روی برگها است. درحالت آلودگی شدید، برگها امکان دارد پیچیده یا لوله ای شود. خوشه ها نامنظم بوده وپیچیده است، غلاف برگ امکان دارد بپیچد. اندازه خوشه کاهش یافته و مدت بیشتری ازحالت طبیعی سبز می ماند.

ویروس کوتولگی برنج

این ویروس اولین مورد از گروه phytoreo viruses است که مطالعه شده است. در اثرآلودگی به این ویروس بوته برنج به شدت کوتوله می گردد. ناقل آن زنجره های Cicadelidae است و اولین ویروسی است که مشخص شده با حشره انتقال می یابد.

کوتولوگی زردی

این بیماری ابتدا از ژاپن سپس از سایرکشورهای آسیایی که گرمسیر است. علایم به صورت کوتولگی، پنجه زنی زیاد و بی رنگ شدن برگها می باشد،که ابتدا برگهای جوان رنگ پریده تا زرد رنگ می شوند. این ویروس توسط زنجرکها انتقال می یابد. برای مبارزه با آن ازگیاهان نیمه مقاوم استفاده شده و با حشره کش ها زنجره های ناقل راکنترل می کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )