مبارزه با آفات و بیماری های کیوی

0

آفات وعلفهای هرز و بیماری های کیوی

کیوی در مقایسه با سایر درختان نیمه گرمسیری  با آفات و بیماری های کیوی کمتری مواجه بوده و خسارت زیادی از این نظر متحمل نمیشود . در چند سال اخیر که از ورود آن به ایران میگذرد تنها یک نوع شپشک نقره ای شبیه شپشک توت آن را مورد حمله قرار میدهد که بوسیله کفشدوزکی در طبیعت پارازیته میشود . برای مبارزه با آفت شپشک در صورت آلودگی شدید باغات  میتوان از سموم شیمیایی در فصل زمستان استفاده نمود . از آفات مهم دیگر آن در شمال ایران حمله پرندگان به میوه ها بعد از ریزش برگها از اول آذرماه است که باعث سوراخ شدن میوه ها میگردد . بنابراین نگهداشتن این میوه ها بر روی درخت بعد از آذرماه توصیه نمی گردد .

علف های هرز در شمال ایران از مشکلاتی است که در باغات کیوی دیده میشود و درصورتیکه در آبیاری باغات از روش قطره ای استفاده شود این مشکل تاحدودی کمتر خواهد بود. همچنین با رشد درختان کیوی ورسیدن به حداکثر پوشش باعث ایجاد سایه در سطح خاک شده و رشد علفهای هرز را محدود میکند .

عمده ترین آفات و بیماری های کیوی شایع درباغات ایران عبارتند از :

 شپشک توت Scales Pseudolocapis Pantagona  ،  روی شاخه ها و میوه ظاهرمیشود.

 Pseudomona sp  ، باعث سوختگی جوانه ها و گلها میشود .

 Fussarium  ، باعث سوختگی ریشه می شود.

 Sclerotinia ، غنچه های گل ، برگها و میوه درخت را مورد حمله قرار می دهد .

 پوسیدگی ریشه  Armillaria Root Rot (Armillaria mellea)

 بلایت باکتریایی کیوی Bacterial Blight (Psedomonas viridiflava)

شانکر خونی  Bleeding cander   (Pseudomonas syringae)

 پوسیدگی تاج و ریشه فایتوفتراییRhytophthora Root and Grown Rot  (Rhytophthora spp.)

 نماتدها ، باعث ایجاد غده هایی در ریشه شده و رشد گیاه محدود میشود .

پوسیدگی ریشه  Armillaria Root Rot   

نام علمی : Armillaria mellea

علائم :

 درختان آلوده معمولاً کاملاً از بین می روند .بعضی مواقع توده میسلیومهای سفید رنگ در زیر پوست در نزدیک سطح خاک پیدا می شود ولی در اغلب موارد رشته های میسیلیومهای سفید درهم پیچیده در بافت کورتیکال دیده می شود . ساختمان ریشه مانند،‌تیره رنگ بنام ریزومورف از ریشه درون خاک رشد کرده سپس علائم در درخت دیده می شود.

شرح بیماری : 

این قارچ در چوب و ریشه های آلوده زیر خاک برای سالهای زیادی زنده می ماند . ریشه درختان سالم  در خاک آلوده کشت شوند آلوده می شوند. اگرچه گیاهان کیوی تا حدودی به این قارچ مقاوم هستند ،‌در صورتی که گیاه قبلاً در اثر آلودگی به فیتوفترا ضعیف شده باشد ،‌مرگ این گیاه در اثر حمله A.mellea  تسریع خواهد یافت . آبهای سطحی در بعضی مواقع باعث انتشار آلودگی می شود. این قارچ در خاکی که مداوم مرطوب باشد شرایط رشد خوبی دارد . گرچه این پاتوژن تولید ( قارچ ) می کند ولی عاملی برای انتقال آن نیست .

جدیدترین خبرها و مطالب کشاورزی ایران و جهان را در کانال تلگرامی ثمر بخوانید. (کلیک کنید)

کنترل : 

وقتی که زمین آماده کشت و یا جایگزینی گیاه می شود بایستی بدقت ریشه های بقطر یک اینچ یا قطورتر را خارج نموده و سوزاند . استفاده از قارچکشها قبل از کشت نیز می تواند در کاهش آلودگی خاک موثر باشد . از متیل برومید می تواند قبل از کشت استفاده نمود.

بلایت باکتریایی کیوی Bacterial Blight   

نام علمی : Psedomonas viridiflava 

علائم :

 ضایعات قهوه ای فرو رفته بر روی گلبرگها در مرحله غنچه طی بازشدن گلها، گلبرگها برگ زرد نارنجی تغییر رنگ می دهد که سپس قهوه ای می شوند. این جوانه ها به بلوغ نرسیده و از بین می روند . نقاطی روی برگها بعد از بارانهای تابستانی و یا وقتی که آبیاری بارانی بر روی برگها رخ می دهد . نقاط در طول حاشیه برگها ظاهر می شود در نهایت بصورت حلقه های زرد کوچکی ( ۲-۱ میلی متر) می شوند، که وسط آن . سپس این نقاط گسترش یافته و به یکدیگر پیوسته می شوند.

شرح بیماری : 

این پاتوژنها انتشار وسیعی داشته و در سطح برگ اکثر میوه ها و سبزیجات وجود دارد . از طریق بافتهای آسیب دیده وارد گیاه می شوند و یا وقتی که گیاه در اثر شرایطی نظیر سرمازدگی یا بارندگی قرار گرفته باشد شرایط بهینه رشد این پاتوژن فراهم می آید.

کنترل : 

هیچگونه روش جلوگیری یا مبارزه شیمیایی تاکنون توصیه نشده است .

شانکر خونی  Bleeding cander   

عامل بیماری  : Pseudomonas syringae

علائم :

اولین علائم این بیماری در اوایل بهار بلافاصله پس از ظهور برگها ،دیده می شود . شاخه های جوان در نقاط انتهایی hooking  نشان داده ،‌برگها پژمرده ، blight و شانکر می شود. علائم خارجی شاخه عبارتند از خشک شدن و چروک شدن پوست است . علائم داخلی در بافتهای آلوده تغییر به رنگ قرمز زنگ زده متمایل به قهوه ای . زخمهای ایجاد شده در اثر هرس اغلب ارتباطی با ایجاد شانکر دارد . شانکر ها ممکن است در شاخه ها Cordon   یا تنه ظاهر شود . معمولاً گیاهان از محل آلودگی شروع به خشک شدن می کند . در مواردی که آلودگی کمتر است ، معمولاً گیاهان آلوده رشد خود را در اواخر بهار مجدداً آغاز می نمایند. وقتی که رشد مجدداً  آغاز می شود . تراوشات قرمز رنگ فراوانی از محل شانکر بیرون ریخته ، بطوری که رنگ پوست تغییر رنگ می یابد . گیاهان آلوده ، تعدادی زیادی پاجوش تولید می کنند.

شرح بیماری : 

شانکر خونی در اکثر مناطقی که کیوی پرورش می یابد ( درآمریکا ) دیده می شود . این پاتوژن گستره وسیعی از میزبانها را داشته و زمستانگذارنی خود را در درختان آلوده کیوی ،‌علفها می گذراند . اگرچه گسترش آن زیاد است ، ولی بعنوان یک مشکل مهم در کیوی محسوب نمی شود . درختان جوانی که در اثر یخبندان یا سرمازدگی صدمه دیده و ضعیف شده باشد ، در معرض آلودگی هستند.

کنترل :

 کنترل شانکر خونی غیر قابل علاج است ‌، گرچه حفاظت درختان از صدمات ایجاد شده توسط سرمایه زمستانه باعث کاهش شدت بیماری می شود . وقتی که علائم این بیماری دیده شد درختان آلوده بایستی هرس شوند . از فاصله حدود ۳۰ سانتی متری محل شانکر اقدام به هرس می شود.

مطالب مرتبط :
درخت کیوی به عنوان یک میوه اقتصادی ، صفر تا صد کاشت داشت و برداشت آن

پوسیدگی میوه  Botrytis Fruit Rot   

عامل بیماری : Botryits cinerea

علائم :

 میوه های آلوده دچار پوسیدگی نرم می شوند که باعث از بین رفتن میوه می شود. علائم آن در انبار بشکل رشد قارچی قهوه ای خاکستری ظاهر می شود.

شرح بیماری : 

علائم بیماری بطور معمول در میوه های نابلاغ دیده نمی شود . بنظر می آید که آلودگی در زمان گلدهی رخ می دهد . همچنان که میوه ها به بلوغ می رسند ،‌این پاتوژن رشد خود را از سر گرفته و باعث پوسیدگی بعد از برداشت می شود. این پاتوژن نیاز به وجود آب آزاد برای جوانه زدن اسپورها و آلودگی دارد ،‌بنابراین این بیماری وقتی که هوای بارانی در زمان گلدهی اتفاق افتد ،‌شدیدتر خواهد بود.

کنترل : 

سمپاشی با قارچ کشها وقتی که هوای بارانی یا آبیاری بارانی در طی گلدهی انجام میگیرد باید صورت گیرد.

قارچ کش مورد استفاده : 

 براساس دستورالعمل روی آن و P.H.I= I

پوسیدگی تاج و ریشه فایترفترایی   Rhgtophthora Root and Grown Rot    

عامل بیماری  : Rhytophthora spp.

علائم : 

علائم این بیماری که از مهمترین بیماری های کیوی است معمولاً ‌در بهار ایجاد می شود و شامل کاهش رشد انتهایی شاخه ها ،‌برگهای کوچک ،‌تاج باز است . همچنان که دما در تابستان افزایش می یابد . درختان ممکن است ناگهان از بین بروند ،‌یا بتدریج درختان ممکن است با آهستگی درطی چند  فصل از بین بروند . در ریشه و تاج درختان آلوده با ایجاد برش در بافت کورتیکال براحتی می توان پوسیدگی قهوه ای متمایل به قرمز را مشاهده نمود. معمولاً پوست سالم بنظر    می آید . ولی بافت آلوده علائم را کاملاً نشان می دهد . ریشه های مویی از بین رفته و بیماری در یک طرف و یا هر دو طرف درخت از سطح زمین شروع به پیشروی     تند کرده و مناطق فرورفته ایجاد می کند .

شرح بیماری : 

این پاتوژن در خاک زنده مانده و می تواند از طریق آب آبیاری منتقل شود. باقی مانده طولانی مدت آب در خاک بسیار مناسب برای آسیب رسانده پاتوژن به ریشه است . در خاکهای ضعیف از نظر زهکشی و یا مناطقی که در آن آبیاری از طریق غرقابی طولانی مدت انجام می گیرد،توسعه بیماری سریع می باشد. گونه های زیادی از فایتوفترا شناخته شده اند که باعث خسارت به ریشه و تاج کیوی می شوند.

کنترل :

 مبارزه شیمیایی برای آن توصیه نشده است . بهترین روش کنترل بیماری بکار بردن عملیات مناسب کشت و مدیریت آب است . کشت گیاه در زمین در سطح بالاتر در خاکهای یا زهکشی خوب ، مدت زمان آبیاری نباید بیش از ۶ ساعت باشد . فاصله زمانی بین در آبیاری می تواند کوتاه باشد و به خاک اجازه زهکشی داده شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )