خاک پیت (Peat Soil) چیست؟

خاک پیت متشکل است از نوعی خزه موسوم به خزه اسفاگنیـــوم Sphagnum Sp است که در مرحله ای از چرخه عمر خود به خاک تبدیل شده اند ، محل به عمل آمدن پیت ماس خاک جنگلهای شمال اروپا و سواحل منتهی به اقیانوس منجمد شمالی است در حاضر بهترین معادن استخراج پیت ماس متعلق به کشور استونی است. پیت ماس طبق تحقیقات به عمل آمده بهترین ماده کاملا ارگانیک برای جوانه زنی ، کشت و نگهداری گیاه (به خصوص گیاهان آپارتمانی است) است که در سطح حرفه ای نیزمورداستفاده فراوانی می گردد.

خاك پيت خاكي است كه مواد آلي تجزيه نشده به ضخامت مختلف با كمي مواد معدني(رس،سيلت، شن) مخلوط گرديده و به رنگ سياه در زيرلايه هاي خاك تكامل يافته مشاهده مي گردد . مواد آلي تجزيه نشده در خاك پيت عموماً از شاخ و برگ درختان در ارتفاعات پست و زمين هاي كم شيب مناطق جنگلي و يا ريشه و ساقه و برگ گياهان علفي در مناطق مرتعي تشكيل يافته است. تيپ پروفيلي آن AC تا A(B)C است كه افق A با ضخامت متفاوت و غني از كلسيم و منزيم تبادلي مي باشد .

شرايط تشكيل :

براي تشكيل خاك پيت تضاد شديد حرارتي و دما بين فصول سال ضرورت دارد , به عبارت ديگردر فصل زمستان خاك يخ بسته ، در بهار و در اثر ذوب شدن يخ از آب اشباع شده و درتابستان تا عمق زيادي خشك مي باشد و همين امر باعث تجزيه نشدن مواد آلي خاك مي گردد . اين خاك ها قديمي و در طول دوره بعد از يخبندان به وجود آمده اند و مناطق خيلي فعلي براي تشكيل آن ها مناسب نمي باشد .

مطالب مرتبط:
کوکوپیت چیست و چگونه تولید می‌شود؟

مشخصات اصلي :

اين خاك داراي رنگ سياه و ضخامت متفاوت ) گاهي بيشتر ا ز يك متر ( ساختمان دانه اي درشت و اسيديته يا PH آن حدود 6 تا 6.5 مي باشد . به علت داشتن خلل و خرج مناسب ظرفيت نگهداري رطوبت آن بسيار خوب، از نظر شوري مشكلي نداشته و عمدتاً كمتر از 1 ميلي موس مي باشد .

انواع خاك پيت از نظر عمق :

كم عمق يعني افق A كمتر از 60 سانتیمتر

متوسط A داراي ضخامت 60-80 سانتیمتر

عمیق A داراي ضخامت 80-100 سانتیمتر

خیلی عمیق A داراي ضخامت بزرگتر از 100 سانتیمتر

انواع خاك پيت از نظر كربن آلي :

  • فقير از كربن آلي(قابل جذب) كمتر از 6%
  • متوسط كربن آلي بين %6-8
  • چرب كربن آلي بيش از 10%

پراكنش :

محل اصلي تشكيل اين خاك در روسيه ، اكراين ، اروپاي شرقي و نقاط بسيار سرد مي باشد . كشور هلند با در اختيار داشتن فن آوري و آماده نمودن آن صادر كننده اصلي آن مي باشد . در كشور ايران اطراف جنگل هاي جلگه اي شمال كشور و نقاط مرتعي ايران به شكل پراكنده و در سطوح كوچك مشاهده مي گردد .

موارد استفاده :

از خاك پيت به عنوان يكي از مواد اوليه جهت بستر توليد قارچ تكمه اي در ايران استفاده مِي شودچون در توليد قارچ رطوبت زياد مورد نياز است ظرفيت نگهداري آب در خاك پيت بسيار بالا بوده و مي تواند نياز رطوبتي را تأمين نمايد و از طرف ديگر با اضافه كردن كمي آهك به خاك پيت معدني شدن مواد آلي به سرعت صورت گرفته و ازت توليد شده در چرخه غذائي مورد استفاده قرار مي گيرد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.