مرغ‌ها کنجاله سویا می‌خورند یا شن و پودر آجر؟+ اسناد

بر اساس بررسی های آزماشگاهی انجام شده در محموله ی کنجاله سویا دولتی در  نیمه دوم مهرماه 99، این محموله ها بطور میانگین حدود 8.5 تا 23 درصد خاکستر (ضایعات) داشته است که به گفته مرغداران این ضایعات شامل شن، گل و پودر آجر بوده که نه تنها درصد خلوص پروتئین محصول فوق را پایین آورده بلکه مرغداران را نیز متضرر کرده است.

وجود ناخالصی های مرگبار

بر اساس تماس های صورت گرفته توسط مرغداران،  شدت وجود ناخالصی ها به حدی بود که با چشم غیر مسلح نیز  مشهود است با این حال بسیاری از مرغداران استانهای جنوبی با ارسال نمونه این بار به آزمایشگاه از میزان ناخالصی محموله ی فوق مطمئن شدند. در گزارش آزمایشگاه این ناخالصی ها با عنوان خاکستر نام برده شده است.

مطالب مرتبط :
۵۰۰ هزار تن کنجاله سویای دامی دیگر با دستور جهانگیری به کشور وارد می‌شود
کنجاله سویا ۶۵۰۰ تومان بیش از نرخ مصوب به دست مرغداران می‌رسد.

مرغداران در بسیاری از استانها به دلیل نیاز مبرم به دان مجبور بودند بدون آزمایش بلافاصله کنجاله سویا را استفاده کنند که بنا به نظر کارشناسان، این حجم از آلودگی درصد پروتئین محصول را پایین آورده و طول دوره پرورش را به جای 45 روز به 60 روز می رساند که این امر کاملا برخلاف سیاست های وزارتخانه مبنی بر کاهش طول دوره پرورش می باشد.

نه تنها سرمایه مرغداران با استفاده از این محصول تضییع می‌شود بلکه حقوق مصرف کننده هم ضایع خواهد شد زیرا ممکن است بسیاری از این آلودگی ها از طریق مصرف این محصول به مصرف کننده هم منتقل گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.