خدمات حمایتی کشاورزی بدون خواندن مصاحبه ی من جوابیه داد! /

رِئیس انجمن واردکنندگان سم و کود در واکنش به جوابیه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فقط منتظر جوابیه دادن است و بدون اینکه مصاحبه ی من را مطالعه کند جوابیه داد.

سید مهدی حسینی یزدی گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به اصل موضوع پی نبرده است. سموم از سال ۸۳ آزاد و به بخش خصوصی واگذار شده اما ۷۵ درصد سموم در ایران فرموله می شوند. صحبت ما در خصوص سموم و کود این است که به بخش خصوصی واگذار شود چون ما، هم ارز داریم و هم خودمان می توانیم خرید کنیم و وارد کنیم و نباید احتیاج به مجوزهای مختلف داشته باشیم. همین مجوزهای مختلف، کار دستمان داده است. در واقع ما با پول خودمان می خواهیم سم و کود وارد کنیم و نیازی به کسی نداریم.

وی تاکید کرد: ما و کشاورزان با پول خودمان و یا ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی که در اختیار ما گذاشته اند می خواهیم وارد کنیم و نیاز به کسی نداریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.