همه چیز درباره بیماری لکه برگی آلترناریایی هویج

0

بیماری لکه برگی آلترناریایی هویج یا بلایت آلترناریای هویج یکی از بیماری های مخرب روی هویج است. این بیماری باعث کاهش محصول و اندازه ریشه می شود.

بیماری لکه برگی آلترناریایی هویج

هویج های خسارت دیده در زمان برداشت در داخل خاک باقی می مانند و باعث اخلال در روند برداشت می شوند. عامل این بیماری علاوه بر هویج باعث آسیب به سیر، کرفس، کلم، گشنیز، کاهو، خیار، شوید و جعفری می شود.

بیماری لکه برگی آلترناریایی هویج

علایم بیماری لکه برگی آلترناریایی هویج

علائم اولیه بیماری گیاهی لکه برگی آلترناریای هویج روی برگ شامل لکه های آبسوخته، زاویه دار، سبز تیره یا قهوه ای می باشد.

در ادامه روند آلودگی لکه ها گسترش یافته، به رنگ قهوه ای تیره یا سیاه درآمده و هاله ای زرد رنگ در اطرافشان شکل می گیرد.

این لکه ها دارای شکلی نامنظم هستند و در ابتدا در لبه ی برگ های قدیمی ایجاد می شود. در نهایت برگ های آلوده به طور کامل زرد شده و از بین می روند.

ممکن است در بعضی از مواقع زخم های سطحی و تیره در ناحیه اتصال برگ به میوه مشاهده شود. این بیماری توانایی آسیب به گیاهچه ها و بذور در مراحل اولیه رشد را دارا می باشد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه برگی آلترناریایی هویج

عامل بیماری گیاهی لکه برگی آلترناریای هویج، قارچ Alternaria dauci می باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای ٢٢ الی ٢۶ درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

باد، بارش باران، آبیاری بارانی و وجود مه باعث توسعه عامل بیماری می گردد.

زمستان گذرانی عامل بیماری به مدت چندین سال روی بذور آلوده، به مدت چندین ماه داخل خاک و روی بقایای گیاهی و میزبان های ثانویه صورت می گیرد.


سایر مطالب :

بیماری شکافتگی ریشه هویج

سفیدک پودری هویج و چگونگی کنترل آن

کنترل بیماری لکه برگی آلترناریایی هویج

کنترل ارگانیک

قرار دادن بذرها در آب گرم با دمای ۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰-۲۵ دقیقه می تواند در کنترل بیماری بذرزاد آلترناریایی هویج موثر باشد.

کنترل شیمیایی

کنترل تلفیقی با رویکرد پیشگیرانه به همراه کنترل بیولوژیک (در صورت وجود) را همیشه در نظر داشته باشید. بازدید مزرعه و تشخیص صحیح برای درک نیاز به استفاده از قارچ کش ها ضروری است.

تیمار بذر با قارچکش برای پیشگیری از بیماری توصیه می شود. اسپری کردن قارچکش بر روی برگ هنگامی که اولین علائم تشخیص داده شد، راه دیگری برای کنترل بیماری است.

برای کنترل بیماری لکه آلترناریایی هویج می توان از مانکوزب ۸۰% (دیتان ام-۴۵) به میزان ۱.۵ تا ۲ در هزار.

اکسی کلرورمس ۳۵% (کوپراویت) به میزان ۱ تا ۲ در هزار.

دی متومورف + پیراکلواستروبین ۱۱.۲% (کابریودو) به میزان ۲ در هزار و یا بوسکالید + پیراکلواستروبین ۳۳.۴% (سیگنوم) به میزان ۰.۵ در هزار استفاده کرد.

اقدامات پیشگیرانه

  • استفاده از بذرهای عاری از بیماری
  • استفاده از ارقام مقاوم
  • تیمار بذر با قارچکش
  • قرار دادن بذرها در آب گرم با دمای ۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰-۲۵ دقیقه
  • تولید و رشد گیاهچه‌ها در بسترهای بدون خاک یا استفاده از سینی‌های استریل و تمیز
  • نظارت منظم و حذف بوته‌هایی که دارای علائم بیماری هستند.
  • رعایت تراکم کاشت
  • حذف بقایای محصول گیاه قبلی از مزرعه
  • تناوب های زراعی سه ساله و بیشتر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )