کود فسفاته و انواع آن

کود فسفاته چیست ؟ کودفسفاته و انواع آن ؟ فسفر چیست؟ کودهای فسفاته چه ترکیباتی هستند ؟ در این مقاله قصد داریم به این سولات پاسخ دهیم.

فسفر بعد از نیتروژن مهمترین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه است و مهمترین نقش آن درفرایند تولید و انتقال انرژی می باشد.
فسفر بعنوان یک عنصر ساختمانی در ساخت اسیدهای نوکلئیک  نقش دارد این اسید ناقل اطلاعات ژنتیکی در گیاه میباشد  بنابراین نقش مهمی در بازتولید گیاهی و فعالیت متابولیکی گیاه نقش دارد که به طور غیرمستقیم برعملکرد محصولات تاثیر میگذارد.

فسفر

فسفر بصورت ترکیبات آلی فیتات در گیاه ذخیره میشود و این عنصر در تشکیل بذر نقش اساسی داشته و به مقدار زیاد در بذر یافت میشود.همچنین در فرایندهای انتقال انرژی زیستی حیاتی برای زندگی و رشد، حیاتی است.
فسفر برای افزایش تولید دانه، بهبود کیفیت محصول، مقاومت بیشتر ساقه، افزایش رشد ریشه و بلوغ زودهنگام محصول مناسب است.

به طور میانگین یک سوم تا دوسوم کود فسفره ای که به خاک داده میشود در سال اول بصورت قابل جذب برای گیاه است و بخش کمی نیز در طی سال های آینده جذب میشود.
غلظت فسفات محلول در خاک خیلی پایین است و مقدار فسفر ثابت است.(مقدار متوسط در خاک 0.22الی1% میباشد و متوسط غلظت آن 1تا5 % است) گیاهان بیشتر فسفر را از خاک جذب میکنند و مقدار جذب فسفر از خاک به بافت و ترکیب خاک، مقدار کود فسفر مصرفی، نحوه کود دهی و pH آن بستگی دارد.(مناسبترین pH برای جذب فسفر از خاک توسط درختان میوه 5/6 تا7 میباشد).

میزان محلول بودن و حرکت کود فسفاته

میزان محلول بودن و حرکت کود فسفر در خاک بسیار محدود است باید کود را قبل از کاشت به خاک داد و مستقیما به صورت نواری در نزدیکی ریشه گیاه قرار داد.
فسفر باقی مانده و جذب نشده در خاک  میتواند باعث الودگی اب ها شود و این الودگی آب ها تاثیراتی بر روی زمین ها کشارزی میگذارد.
آبی که با فسفر آلوده شده باشد آب آئوتروفیکی نامیده میشود و از معایب این آب ها رشد بیش از حد گیاهان و جلبک ها در اطراف این آب ها است. که میتواند برای نوشیدن ، صنعت ماهیگری مشکل ایحاد کند.

کود فسفاته و انواع آن:

سوپر فسفات:

تک (SSP)، دی سوپر فسفات (DSP) و تری سوپر فسفات (TSP) هنگامی که بیشترین نوع کود را داشتند، با غلظت P2O5 حدود 12٪ تا 46٪ بود. با این حال، محبوبیت آنها در دهه های اخیر کاهش یافته است.

فسفات آمونیاک ؛ فسفات دی آمونیوم (DAP) و مونوم آمونیوم   (MAP) 

این نوع از کود شیمیایی که پرمصرف ترین نوع کودهای فسفاته می باشد گاهی با نام کود شیمیایی سیاه نیز شناخته می شود. شامل واکنش WPA با آمونیاک است. با توجه به مزایای  نیتروژن و فسفات با هم، این نوع کود شیمیایی سیاه برای تبدیل شدن به بهترین کود که بیش از 50 درصد از کل کود مصرفی را تشکیل می دهند، تکامل یافته است.

مطالب مرتبط:
کاربرد کود نیترات آمونیوم در کشاورزی

کودهای مخلوط (NPK,NPS)

سایر کودهای پیچیده حاوی ترکیبی از مواد مغذی اولیه و ثانویه و همچنین میکرو ارگانیسم ها. تقاضا برای این کود ها همچنان به سرعت رشد می کند، به خصوص برای کسانی نیاز به کودهایی دارند که حاوی گوگرد و عناصر مختلف (روی، بروم، مولیبدن، مس، منگنز و آهن)باشد.
فسفر، همراه با نیتروژن و پتاسیم، یکی از سه عنصر مهم مغذی است که گیاهان نیاز دارند و ماده اصلی در کود سیاه است. نگهداری در سطوح مناسب کمک می کند تا گیاه انرژی به دست آورد و ذخیره کند، و همچنین انتقال آن در سراسر گیاه نه تنها  باعث رشد ریشه ها، گل ها و میوه ها می شود، بلکه برای شادابی سبزیجات مصرفی میشود همچنین به باغبانانی که برای برداشت های اولیه از محصولاتشان مراقبت می کنند، به پیشرفت زودرس کمک می کند.


فسفر در بسیاری از مواد طبیعی وجود دارد، مواد آلی مانند کود کمپوست و ورمی کمپوست دارای مقداری فسفر به شکل آلی می باشند.

کودهای فسفاته

شکل بالا نمای کلی رفتار فسفر را در خاک نشان می دهد. خاک، کلید تغذیه گیاهان است زیرا تمام فسفر هایی که توسط گیاهان مصرف می شود از فسفر حل شده در محلول خاک بدست می آید.
از آنجائیکه مقدار فسفر محلول خاك بسیار پایین است، در طی فصل رشد باید آن را تا 500 بار افزایش داد تا نیازهای تغذیه ای محصول معمولی را تامین كند. اگرچه در هر زمان فسفر بسیار کمی در محلول خاک وجود دارد، اما فسفر در بیشتر خاک ها وجود دارد. بیشتر فسفر خاک در مواد آلی خاک یا در مواد معدنی خاک وجود دارد.

مشخصات فنی برخی از کودهای فسفاته (سیاه) 

کود دی آمونیوم فسفاتDAP

قطر دانه ها دارای 2تا4 میلیمتر و بر روی درختان میوه اثر مشابه سوپرفسفات تریپل (TSP) است و خاصیت اسید زدایی این کود به علت یون آمونیوم موجود در آن بیشتر از سوپر فسفات میباشد.

کودهای فسفاته

کود سوپرفسفات تریپل(غلیظ)

قطر دانه ها 2 تا 4 میلیمتر است و اندکی اسیدزا بوده ولی در خاک های اهکی تاثیری بر روی pH خاک ندارد.برخلاف سوپر فسفات ساده ، گچ به صورت ناخالص در این کود وجود ندارد.

کود مونو فسفات آمونیوم(MAP)

کودی محلول در سیستم آبیاری قطره ای و سایر روش های آبیاری تحت فشار میتوان از آن به سهولت استفاده کرد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.