مجید ضیایی پرور : همه ایستاده اند و به جای احیای تن نحیف کشاورزی بر سنگ قبر آن فاتحه نثار می کنند!

اعتراض چندین باره مجید ضیایی پرور به حسن روحانی رئیس جمهور درباره تبعات و پیامدهای افزایش یک شبه افزایش 400 تا 700 درصدی بهای کودهای شیمیایی وارداتی .

جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم ، امروز که کشور ما در اوج بی سابقه ترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا ، آنهم نه فقط در حق دولت ایران که کشور و همه اقشار مردمی و کسب و کارهای ما را درگیر خود کرده بر خود لازم می دانم صدای اعتراض خود را به تصمیم آن دولت محترم و دستگاههای ناظر بویژه در حوزه کشاورزی برسانیم .

امروز ، بیش و پیش از هر دوره ای ما نیاز به امنیت غذایی داریم ، امنیت غذایی که پایه اقتدار و ایستادگی هر ملتی است ، امنیت غذایی که در درجه اول اهمیت هر پدری در حق خانواده اش قرار دارد ، پدری که بهر زحمتی شده روا نمی‌دارد که خانواده خود را گرسنه ببینید !
حتی شده از رفاهیات و ظواهر خود بکاهد !

خوب میدانید که کشاورزی صنعتی و تولید انبوه و یا تولید خرد در تیراژ بزرگ ،نیازمند ابزار و نهاده های خاص خود است و شما و دولتتان با مصوبه ای یکشبه و به زعم من به عنوان جزیی از جامعه کارشناسی کشاورزی ایران ظالمانه ،قیمت نهاده های وارداتی را ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد افزایش دادید و باز هم بهتر از هر کسی میدانید که این در بضاعت کشاورز ما نیست و تولید کشور بشدت افت خواهد داشت و ما را نیازمند واردات و خروج میلیاردها دلار ارز میکند، آنهم در این وضعیت !

پس چگونه است که وزیر محترم کشاورزی ، مجلس شورای اسلامی و همه و همه سکوت میکنند و هیئت دولت شما با چپ و راست مصوبه ها و کارگروه‌های تخصصی سعی در حمایت از بخش خودروی دارید که خودتان هم اقرار بر زیانده بودن و غیر سازنده بودنش دارید ! .
امروز خوب میدانید و وزیر ناکارآمد شما نیز که جز سکوت کاری نمی‌کند خوب میداند که اوضاع کشاورزی و آینده آن و از همه مهمتر معیشت کشاورز محروم با چه تهدیدی روبروست ؟

یکبار و برای همیشه از رای غیر کارشناسی خود برگردید ، روا مدارید که ۱۳۰ هزار تن انواع کودهای فسفاته و پتاسه دپو شده در گمرک شرجی شما بپوسد و کشاورز در حسرت آن خون جگر بخورد ، روا مدارید کودهای شما بسان ۳ میلیون تن ذرت آلوده به آفلاتوکسین در گمرک خراب شود و تولید کننده مرغ ما در حسرت کیلویی از آن چشمانش خیس شود ،تولید ما افت وحشتناک را تجربه کند و ما بیشتر از این وابسته واردات اقلام اولیه خود باشیم .

امروز ما بیش از تحریم‌های خارجی گرفتار سوء تدبیرهای آدمهایی هستیم که کارشناس کاربلد نیستند و در بخش کشاورزی ما بیش از هر جا این موضوع رو تجربه می‌کنیم و می بینیم و اتفاقا بیش از هر وقتی نیازمند کارشناسان شریفی هستیم که اگر بودند جلو تصمیم غلط شما مثل کوه می ایستادند ولو از وزارت خلع شأن کنید .

مجید ضیایی پرور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.