درباره عارضه لوله ای شدن برگ سیب زمینی

لوله ای شدن برگ سیب زمینی ، یکی از قدیمی ترین و شدیدترین بیماریهای ویروسی سیب زمینی است. این ویروس با نام های پیچیدگی برگ سیب زمینی، نکروز بافت آبکشی ونکروز شبکه ای سیب زمینی نیز ذکر می گردد. عامل بیماری ویروس (Potato leaf roll virus(PLRV می باشد. این بیماری غالبا عملکرد محصول را بیش از ۵۰% و در ارقام حساس تا ۹۰ %کاهش می دهد.

نحوه انتقال بیماری

 • از طریق غده منتقل می شود
 • انتقال آن از گیاهی به گیاه دیگر به وسیله شته ها به ویژه شته سبز هلو Myzus persicae صورت می گیرد
 • این ویروس به وسیله پیوند نیز منتقل می شود.
 • این ویروس به وسیله عصاره گیاهی نمی تواند انتقال یابد.

علائم بیماری لوله ای شدن برگ سیب زمینی

آلودگی اولیه ویروس توسط شته های ناقل ویروس طی فصل زراعی انجام می گیرد:

 • زردی و پیچیدگی برگ های فوقان
 • ایجاد رنگ ارغوانی در حاشیه برگچه ها
 • داخل گوشت غده های ارقام حساس نکروز مشبک ظاهر می شود.

آلودگی ثانویه در بوته های کشت شده از غده های بذری آلوده به ویروس:

 • لوله ای شدن برگ های تحتانی
 • حاشیه برگ های فوقانی بوته زرد کم رنگ
 • کوتولگی
 • برگ ها ضخیم و چرمی با بافت شکننده اند که به هنگام فشردن آن ها در دست خرد می شوند
 • تولید غده های کمتر و کوچکتر نسبت به بوته سالم

مطالب مرتبط :
اسکب معمولی سیب زمینی (جرب)
بیماری گیاهی لکه موجی سیب زمینی یا بلایت زودرس سیب زمینی
درباره عارضه لوله ای شدن برگ سیب زمینی

روش های پیشگیری وكنترل بیماری

 • کاشت غده های سالم وعاری از ویروس
 • کندن بوته های آلوده و از بین بردن آن ها به منظور کاهش منبع آلودگی
 • برداشت زود هنگام سیب زمینی یا از بین بردن و خشک نمودن شاخ و برگ ها در مزارعی که غده های گواهی شده و بذری تولید می نمایند.
 • استفاده از روش حرارت درمانی با قرار دادن غده های سیب زمینی در دمای ۵/۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۲۵ روز تنها ویروس PLRV به وسیله این روش از غده های بذری سیب زمینی حذف می شود
 • کنترل حشرات ناقل با استفاده از حشره کش های سیستمیک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.