نیازها و نوبتهای آبیاری گیاه زعفران

زعفران گیاهی است پر ارزش که بهترین نوع آن تنها در ایران کشت می شود . برای آبیاری این گیاه پر ارزش چه باید کرد ؟ نیاز آبی این گیاه چقدر می باشد ؟ زعفران در چه مناطقی بایستی کشت شود ؟

زعفران گیاهی است که در مناطق خشک و نیمه خشک رشد می کند . ولی در مناطقی که آب و هوای معتدل و تابستان های خشک و زمستان های ملایم داشته باشند ، رشد مطلوب تری دارد و کیفیت محصول آن بهتر است . این گیاه در یک محدوده حرارتی ۱۵- درجه سانتی گراد در زمستان تا ۴۰ درجه در تابستان را تحمل می کند .

زعفران هر چند در تمامی خاک ها اعم از سبک و شنی و یا رسی و سنگین قابل کاشت می باشد ولی بهترین رشد و عملکرد را در خاک های هوموس دار با بافت متوسط لومی دارد .

آبیاری زعفران

در نقاط مختلف بسته به وضع آب و هوایی منطقه از اوایل مهر ماه تا دهه اول آبان ماه آبیاری زعفران شروع می گردد . با توجه به اینکه عمل آبیاری باعث تحریک گیاه شده و گیاه زعفران را از خواب بیدار می کند ، آب اول باید خیلی با دقت و حساسیت خاصی انجام گیرد تا برداشت زعفران با اشکال مواجه نشود . معمولا مزارع زعفران ۵ بار در سال آبیاری می شوند .

آب اول (بار آب) :

در مناطق سردسیر در اوایل مهر انجام می شود و عمل سله شکنی پس از این آبیاری انجام می شود و سه هفته بعد گل ها نمودار می شوند .

آب دوم (زاج آب) :

معمولا ۴۰ روز پس از آبیاری اول اتفاق می افتد . از ضروریات این آبیاری این است که قبل از آن می باید در حدود ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره در هکتار برای افزایش رشد رویشی در مزرعه پخش و سپس آبیاری کنیم .

دو آبیاری فوق در توسعه ریشه های پیاز زعفران و رسانیدن غذا به آن ها و رشد و نمو گیاه بسیار مهم اند .

آب سوم :

در اثر رطوبت زمستانه علف های هرز در مزرعه می رویند . لذا در اوایل اسفند آبیاری سوم انجام می شود که عملیات وجین را آسان تر می کند . به همین دلیل به آبیاری وجین معروف است .

آب چهارم :

این آب که تا اواخر اسفند ماه داده می شود ، برای حفظ رطوبت پیاز در خاک مهم است . در سال های مرطوب و در نقاط  سردسیر به همین چهار آب بسنده می شود .

آب پنجم (زرد آب) :

این آب که قبل از زرد شدن برگ های زعفران صورت می گیرد ، آخرین آبیاری زعفران به حساب می آید و معمولا در فروردین ماه صورت می گیرد .

مطالب مرتبط:
از کاشت تا بازار گیاه به لیمو
روشهای پیشگیری غیر شیمیایی و مبارزه با علف هرز انگلی گل جالیز
تجارت چمدانی که دسترنج کشاورزان زعفرانکار را به یغما می‌برد
خرید حمایتی حدود 72 تن زعفران توسط سازمان تعاون روستایی در سال 98
آموزش احداث زعفران گلخانه ای بدون خاک

توصیه

– با توجه به محدودیت آب ، کشاورزان از گسترش بی رویه سطح کشت که موجب تشنه ماندن مزرعه و در نتیجه کاهش عملکرد می گردد ، خودداری نمایند .

– زعفران کاران می باید از اهمیت آبیاری اسفند غافل نمانده و تاثیر مهم بارندگی های اسفند و فروردین را در درشت شدن پیاز ها از نظر دور ندارند، در ضمن میتوان پیاز های مناسب را در همراه بازار کشاورزی ثمر جستجو و خریداری کرد

منبع: پادیاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.