برچسب:سمپاشی

انگور

نکات کاربردی در مدیریت باغات

آغاز مدیریت باغ از ابتدای فصل رشد : الف ) هر بیماری و آفتی شرایط و مکان ویژه ای برای زمستان گذرانی دارد با توجه به این امر از بین بردن پناهگاه زمستان گذرانی ، موثرترین و آسان ترین روش مبارزه با آفات و بیماری ها تلقی می شود برای اینکار ابتدا قبل از شروع فصل رشد – اواخر زمستان – درز ها و …

ادامه مطلب

انگور و کنترل آفات و امراض آن

کنترل آفات، امراض درختان انگور(Lobesia botrana  ( Lep : Tortricidae کرم خوشه خوار انگور : در ایران فقط روی انگور گزارش شده است، در بهار لارو های جوان نسل اول از جوانه های گل دهنده و غنچه تغذیه کرده و روی آن ها را با تار هایی می پوشانند . در برخی موار نیز  از جوانه های شاخه زا  تغذیه کرده  و در نتیجه…

ادامه مطلب

گل آپارتمانی شفلرا شرایط مورد نیاز و بیماریها

شفلرا گیاهی است زیبا از سرزمین استرالیاو متعلق به خانواده «آرالیاسه» برگا سبز رنگ روشن و براق و چرمی و دمبرگها بلند و در بخش انتهایی برگهای پنجه‌ ای شکل ابتدا با سه برگچه و سپس تعداد آنها به ۸ عدد می‌رسند، ارتفاع آن در سرزمین اصلی و در هوای آزاد به ۳ متر می‌رسد، بر عکس اکثر گیاهان زینتی که با حذف جوانه‌های…

ادامه مطلب

کشاورزی و آفتی به نام حلزون

 نرمتنان دسته ای از جانوران بی مهره هستند که هم در آب و هم در خشکی زندگی کرده و معدودی از آنها جزو آفات محصولات کشاورزی محسوب می شوند . خانواده لیسک ها وحلزون های باغی پلی فاژ بوده یعنی محصولات مختلف کشاورزی را مورد حمله قرار می دهند. نرمتنان در کشاورزی نرمتنان دسته ای از جانوران بی مهره هستند که هم در آب…

ادامه مطلب